Arbeidsonderbreking

Printvriendelijke versiePDF-versie

Wanneer een werknemer (loontrekkende, werkloze of zelfstandige) niet in staat is om te werken door een ziekte, een ongeval, de geboorte van een kindje of een ziekenhuisopname, kan het ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden een vervangingsinkomen toekennen.