Borstvoedingsverlof

Printvriendelijke versiePDF-versie

Het borstvoedingsverlof is een periode waarin je niet werkt om je baby de borst te geven. Dit verlof volgt onmiddellijk op de moederschapsrust.

Bij de overheid

In de overheidssector bestaat het borstvoedingsverlof niet. Je hebt wel recht op loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof. Onder voorwaarden kunnen contractuelen ook aanspraak maken op de werkverwijdering voor borstvoeding. 

 

In de privésector

In de particuliere sector bestaan verschillende mogelijkheden voor het borstvoedingsverlof.

 

Collectieve overeenkomst

Het kan zijn dat de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de sector of het bedrijf waar je werkt borstvoedingsverlof omvat. Tijdens die periode krijg je doorgaans geen loon, de duur kan verschillen.

 

Individuele overeenkomst met de werkgever

Je kunt met je werkgever afspreken om een tijdje onbetaald verlof te nemen. Tijdens deze periode moet je wel een bijdrage voor de voortgezette verzekering betalen aan je ziekenfonds, anders verlies je je rechten in de ziekteverzekering.


Werkverwijdering voor borstvoeding

Houdt je werk risico's in voor jou en je baby? Dan heb je recht op borstvoedingsverlof en ontvang je tijdens die periode een uitkering. Die is gelijk aan 60% van je brutoloon (begrensd bedrag). Je kan de uitkering van het ziekenfonds tot maximaal 5 maanden na de bevalling genieten.

 

De bedrijfsarts beslist welk soort werk ongezond is voor het kind en welke werkneemsters voor een werkverwijdering in aanmerking komen. Geef je borstvoeding en denk je dat je werk de gezondheid van je baby in gevaar brengt? Aarzel dan zeker niet om naar de bedrijfsarts te stappen!

 

Welk soort werk houdt een risico in voor moedermelk?

De externe directies Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg kunnen je hierover meer informatie geven.