Dentimut First

Printvriendelijke versiePDF-versie

Geniet je dankzij onze aanvullende verzekering automatisch een kwaliteitsvolle dekking voor tandzorg.

Dentimut First

Pluspunten Dentimut First

- Automatisch inbegrepen in je aanvullende verzekering, dus geen meerprijs

- Geen vragenlijst, geen medisch onderzoek en geen behandelingsplan
- Geen franchise

- Geen leeftijdslimiet

- Geen wachttijd

 

 

 

Terugbetalingen van Dentimut First

Tandzorg

Dentimut First betaalt het remgeld van de raadplegingen en preventieve behandelingen volledig terug, ongeacht je leeftijd.

 

Orthodontie

  • Vroege orthodontie (vóór de leeftijd van 9 jaar): volledige terugbetaling van het remgeld.
  • Raadplegingen, controlebezoeken, orthodontische onderzoeken en adviezen enz.: volledige terugbetaling van het remgeld.
  • Tandbeugel van een klassieke behandeling, begonnen vóór de leeftijd van 15 jaar: tot 372 euro terugbetaald. Voor sommige aandoeningen (hazenlip, dysmorfie enz.) wordt maximaal 400 euro terugbetaald.

 

Implantaten en protheses

  • Dentimut First betaalt tot 175 euro terug voor alle tandprotheses en tandimplantaten. De tussenkomst wordt toegekend per periode van 7 jaar.
  • Zonder tussenkomst van de verplichte verzekering: je ontvangt 15 % korting voor de levering/herstelling van een tandprothese in onze medische centra César De Paepe.

 

Voorwaarden

  • Het volstaat om lid te zijn van de Socialistische Mutualiteit van Brabant en je bijdrage voor de aanvullende verzekering correct betaald te hebben.
  • Ofwel moet de prestatie geleverd zijn in een van onze medische centra 'César De Paepe' ofwel moet je beschikken over een globaal medisch dossier (GMD) of ingeschreven zijn in een medisch huis.

 

Dentimut Plus, je XXL tandverzekering
Voor een nog uitgebreidere dekking kan je Dentimut First aanvullen met Dentimut Plus.
Meer info? Neem contact op met ons.