Dentimut Plus

Printvriendelijke versiePDF-versie

Voor een nog uitgebreidere dekking kan je je Dentimut First-verzekering aanvullen met Dentimut Plus, je XXL tandzorgverzekering.

Dentimut Plus

Pluspunten Dentimut Plus
- Geen vragenlijst, geen medisch onderzoek en geen behandelingsplan
- Geen franchise
- Geen leeftijdslimiet
- Tot 1200 euro terugbetaald per jaar
- Betaalbare premies
- Verzeker het hele gezin en betaal geen bijdrage vanaf het 3e kind jonger dan 25 jaar
-
Gratis tot en met 3 jaar
- Terugbetaling van het remgeld, ereloonsupplementen en in gevallen waar het RIZIV niet tussenkomt

 

Tussenkomsten van Dentimut Plus

 

Preventieve tandzorg

Dentimut Plus betaalt 100 % van de kosten te jouwen laste terug!

 

Orthodontie

Dentimut Plus betaalt 60 % van de kosten te jouwen laste terug!

 

Protheses en implantaten

Dentimut Plus betaalt 50 % van de kosten te jouwen laste terug. Als je het jaar voordien minstens één terugbetaling gekregen hebt voor preventieve tandzorg, betaalt Dentimut Plus 60 % van de kosten te jouwen laste terug!

 

Curatieve zorg en parodontologie

Dentimut Plus betaalt 50 % van de kosten te jouwen laste terug. Als je het jaar voordien minstens één terugbetaling gekregen hebt voor preventieve tandzorg, betaalt Dentimut Plus 90 % van de kosten te jouwen laste terug!

 

Terugbetalingsplafond

Gedurende de eerste drie jaar van je inschrijving, is het terugbetalingsplafond van Dentimut Plus progressief.

  • Eerste aansluitingsjaar: 300 euro per persoon
  • Tweede aansluitingsjaar: 600 euro per persoon
  • Vanaf het derde aansluitingsjaar: 1200 euro per persoon (1000 euro voor orthodontie)

 

Inschrijvingsvoorwaarden en wachttijd

  • Het volstaat om lid te zijn van de Socialistische Mutualiteit van Brabant, je bijdrage voor de aanvullende verzekering correct betaald te hebben en in orde te zijn met je verzekeringspremies.
  • Je moet een wachttijd van 6 maanden in acht nemen voor preventieve en curatieve verstrekkingen en parodontologie. De wachttijd bedraagt 12 maanden voor orthodontie, tandprotheses en -implantaten. Er is geen wachttijd als je voor je aansluiting gedekt was door een gelijkaardige verzekering.
  • Er is geen wachttijd bij een ongeval nadat op de verzekering is ingetekend.
  • De verzekering wordt verplicht onderschreven door alle personen die onder hetzelfde lidnummer zijn ingeschreven. Deze verplichting geldt niet voor personen die reeds gedekt worden door een tandzorgverzekering.

 

Hoe moet je je aansluiten?

De snelste manier: één van onze kantoren bezoeken of contacteer ons via het nummer 02 506 96 11. De documenten worden dan opgestuurd per post.

 

Wanneer start het contract?

Je aansluiting bij de verzekering vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst door de VMOBB van het door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verzekeringsvoorstel (met uitzondering van de maand december), op voorwaarde dat de (kwartaal)premie vóór de vervaldatum wordt betaald.

 

wens je Meer info?

Raadpleeg de informatiefiche of contacteer ons.

 

Ben je ingeschreven op Dentimut Plus? Laat dan bij elke raadpleging je aanvraag tot terugbetaling invullen!

 

Dentimut Plus is een tandzorgverzekering van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB) voor de leden van de Socialistische Mutualiteit Brabant.

ZIE OOK