Dienst Gezondheidszorg

Printvriendelijke versiePDF-versie

De dienst Gezondheidszorg verzorgt de terugbetaling van medische zorg, enerzijds rechtstreeks aan de leden, anderzijds via de derde-betalersregeling.

Deze dienst regelt de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen waarvoor de documenten rechtstreeks door de leden of via de loketten binnengestuurd worden. Ook verwerkt de dienst Gezondheidszorg de aanvragen om een machtiging van de adviserend geneesheer te bekomen voor bepaalde verstrekkingen, behandelingen of geneesmiddelen. In het kader van de derde-betalersregeling wordt een tussenkomst verleend voor facturen en getuigschriften die de zorgverstrekkers (artsen, kinesistherapeuten, tandartsen) of instellingen (ziekenhuizen, rusthuizen) rechtstreeks bij ons indienen en waarvoor onze leden enkel het remgeld betalen.

 

De bevoegdheden van de dienst Gezondheidszorg:

 • Terugbetaling van ambulante geneeskundige verzorging.
 • Voordelen van de aanvullende verzekering.
 • Wijziging bankrekeningnummer.
 • Internationale verdragen: verzorging en ziekenhuisopname in het buitenland.
 • Maximumfactuur (MAF): bijhouden van de teller van je betaald remgeld en automatische terugstorting van een deel daarvan zodra bepaalde voorwaarden vervuld zijn.
 • De forfaitaire tegemoetkoming aan chronisch zieken met hoge gezondheidskosten en de forfaitaire tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal. De leden die aan de vooropgestelde voorwaarden voldoen, krijgen automatisch een forfaitaire premie uitbetaald.
 • Zorgverzekering
 • Toestemming van de adviserend geneesheer voor:
  - geneesmiddelen
  - tandverzorging
  - orthodontie
  - fysiotherapie
  - kinesitherapie
  - hoortoestellen
  - verbanden
  - orthopedie
  - rolwagen
  - logopedie
  - orthoptie
  - revalidatie

 

 

Meer info? Contacteer ons