Dienst Uitkeringen

Printvriendelijke versiePDF-versie

De dienst Uitkeringen kent vervangingsinkomsten toe aan gerechtigden in arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof, borstvoedingspauze en werkverwijdering voor of na de zwangerschap. En dit binnen de voorziene termijnen om een financiële voortzetting te garanderen.

De structuur van de dienst Uitkeringen komt overeen met de klassieke weg die een dossier van arbeidsongeschiktheid aflegt.

 

Medisch departement

 • Beheer medische deel van de dossiers.
 • Ontvangst medisch getuigschriften en voorbereiding medisch dossiers.
 • Oproeping voor raadplegingen bij de adviserend geneesheer.
 • Verwerken van akkoorden voor deeltijdse werkhervatting.

 

Departement Betalingen

 • Beheer administratief deel van de dossiers.
 • Berekening en betaling van de uitkeringen tijdens de arbeidsongeschiktheid.
 • Herziening van de vergoedingen in functie van de gezinslast.
 • Behandeling dossiers deeltijdse of volledige werkhervatting.

 

Departement Herzieningen

 • Opvolgen van dossiers bij de arbeidsrechtbank.
 • Ontvangst en behandeling van terugvorderingen.
 • Behandeling van dossiers in het kader van de internationale overeenkomsten.
 • Opsporing van sociale fraude om onwettige cumul van inkomsten te vermijden.
 • Overleg met het Riziv.Meer info? Contacteer ons

 

 

ZIE OOK