e-Mut

Demonstratie van de dienst e-Mut

Vooraleer u zich inschrijft op de dienst e-Mut, kunt u de verschillende functies even uitproberen.

Bent u lid van de Socialistische Mutualiteit van Brabant?
Via e-Mut kunt u documenten en attesten bestellen of downloaden, uw persoonlijk dossier inkijken, uw persoonlijke gegevens wijzigen, het terugbetalingsoverzicht van uw medische zorg raadplegen, ons de datum van werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid meedelen enz.
Probeer onze online dienst e-Mut hier uit.

Bent u een zorgverstrekker/derde?
Via e-Mut kunt u de verzekerbaarheidsgegevens van een lid van ons ziekenfonds raadplegen, het terugbetalingstarief CG1/CG2 opvragen, het persoonlijke aandeel ten laste van een opgenomen lid kennen, (roze) identificatieklevers bestellen enz.
Probeer onze online dienst e-Mut hier uit.