Opzoeken zorgverleners

Opzoeking van zorgverleners die met de Socialistische Mutualiteit een samenwerkingsakkoord hebben gesloten in het kader van de aanvullende verzekering

Door het RIZIV erkende zorgverleners *

* Opmerkingen

De gegevens in deze zoekmodule worden regelmatig bijgewerkt en geven de informatie weer die door de zorgverleners is meegedeeld aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). De Socialistische Mutualiteit van Brabant is niet aansprakelijk voor eventuele fouten.

Opgelet! Het adres dat vermeld staat in uw zoekresultaat is het correspondentieadres dat de zorgverlener heeft doorgegeven aan het RIZIV. Dat kan verschillend zijn van het adres waar hij zijn raadplegingen houdt.