e-Mut

De online dienst e-Mut geeft u de mogelijkheid om tal van verrichtingen van thuis uit te doen. Dankzij e-Mut hoeft u zich niet meer te verplaatsen naar een van onze kantoren.

Lid van de Socialistische Mutualiteit van Brabant

Via e-Mut kunt u documenten en attesten bestellen of downloaden, uw persoonlijk dossier inkijken, uw persoonlijke gegevens wijzigen, het terugbetalingsoverzicht van uw medische zorg raadplegen, ons de datum van werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid meedelen enz.

e-Mut - Zorgverstrekker

Via e-Mut kunt u de status van ingediende facturen kennen, weten welke betalingen er zijn verricht of voorzien in het kader van een betalende derde, kennis nemen van de verzekerbaarheidsgegevens van een lid enz.

Zorgverstrekkers zijn professionals of instellingen die geneeskundige zorg leveren: dokters, specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten, ziekenhuizen, woonzorgcentra enz.

e-Mut - Derde

Personen die geen Riziv-nummer hebben of derden (personeel van een OCMW, sociale diensten enz.) kunnen kennis nemen van de verzekerbaarheidsgegevens van een lid, de Riziv-omzendbrieven raadplegen, de tarieven van de wettelijke en aanvullende bijdragen opvragen enz.