Geen mantelzorg zonder zelfzorg

Printvriendelijke versiePDF-versie

Zorgen voor anderen geeft vaak veel voldoening. Toch is het belangrijk dat je ook voor jezelf zorgt. Mantelzorger zijn kan immers zowel fysiek als mentaal erg zwaar zijn.

Dankzij volgende tips verlies je jezelf niet uit het oog:

 

  • Tip 1: Zorg niet in je eentje

De zorg alleen dragen, kan erg belastend zijn voor je mentale en fysieke gezondheid. Jouw welzijn heeft echter invloed op de zorgsituatie. Als jij je goed voelt, kan je betere zorg verlenen en dit bevordert je relatie met de zorggebruiker. We kunnen je dus alleen maar aanraden om hulp in te schakelen. Dankzij een uitgebreid zorgnetwerk wordt de zorg verdeeld en is de kans dus kleiner dat je helemaal opgebrand (of beter “opgezorgd") wordt.

  • Tip 2: Een assertieve mantelzorger is er twee waard

Het is belangrijk dat je assertief kan zijn: rustig en zelfzeker opkomen voor jezelf zonder anderen te kwetsen. Het is immers belangrijk om duidelijk je grenzen te stellen, zodat anderen hier rekening mee kunnen houden en deze grenzen niet (onbewust) overschrijden.

  • Tip 3: Hou je energie in balans

De verlening van goede zorg vraagt veel energie. Het is dus belangrijk dat je op tijd en stond energie opbouwt, door tijd te nemen voor jezelf en activiteiten in te plannen die je batterijen weer opladen (bijvoorbeeld een uitgebreid bad nemen, een wandeling maken of op vakantie gaan).

  • Tip 4: Koester je sociaal netwerk

Een groot risico bij intensieve mantelzorg is sociaal isolement. De zorg kan je immers zo opslorpen dat je geen tijd meer hebt voor vrienden of familie. Toch is het belangrijk om hiervoor tijd te maken. Een sociaal netwerk zorgt niet alleen voor afleiding of ontspanning, het is ook een vangnet, waarbij je terechtkan met je verhaal. Een luisterend oor krijgen is immers erg belangrijk, zeker tijdens moeilijkere momenten.

 

 

Raadpleeg hier onze brochure 'Mantelzorger? Zorg ook voor jezelf!' voor meer informatie.