Hoe een aanvraag indienen?

Printvriendelijke versiePDF-versie

Elke aanvraag verloopt via de 'Verklaring op erewoord' ondertekend door alle gezinsleden.

 

Daarbij moet je alle documenten voegen over de inkomsten van elk gezinslid in het jaar voorafgaand aan de aanvraag:

  • het laatste aanslagbiljet (document dat je van de belastingen ontvangt en dat vermeldt of je moet bijbetalen of geld terugkrijgt)
  • de bewijsstukken waardoor het bedrag van de gezinsinkomsten kan worden bepaald (loonfiches, attest van de instelling die je werkloosheidsuitkering betaalt, pensioenbewijs, attest van de uitkeringen die je ontvangt, kadastraal inkomen, …).

Zelfstandigen moeten een document indienen waarop het bedrag van hun inkomen vermeld staat (bv. een document dat door de boekhouder werd opgesteld).

 

Wanneer ons ziekenfonds al deze documenten gekregen heeft, onderzoeken we je dossier en als je aan alle voorwaarden voldoet, zullen we je de verhoogde tegemoetkoming toekennen.

 

Opgelet! De belastingadministratie zal dit jaarlijks controleren. Een valse verklaring heeft de terugbetaling van wat je onterecht ontvangen hebt tot gevolg.