Juridische dienst: ledenverdediging

Printvriendelijke versiePDF-versie

Het departement Ledenverdediging van onze Juridische dienst informeert je over je rechten en plichten ten overstaan van de ziekteverzekering en zorgverstrekking.

Wij bieden je hulp, informatie en bijstand bij:

  • honoraria van zorgverstrekkers;
  • ziekenhuisfacturen (controle en nazicht);
  • getuigschriften voor verstrekte hulp;
  • beroepsaansprakelijkheid van de zorgverstrekkers (medische fouten);
  • je rechten als patiënt. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft enkele filmpjes gelanceerd, waarin de rechten van de patiënt verduidelijkt worden. Klik hier om de filmpjes te raadplegen.

 

Wij staan ook tot je dienst om jouw dossier bij het Fonds voor Medische Ongevallen (cfr. art 12 van de wet van 31/03/2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg) in te dienen.

 

Praktische informatie

  • Deze dienstverlening is volledig kosteloos.
  • Je kan langsgaan tijdens de zitdagen of op afspraak.
  • We bieden je ook telefonische hulpverlening.

 

 

Meer info? 02 506 98 61 (telefonische hulpverlening van maandag t.e.m. donderdag tussen 14 en 16.30 uur en vrijdag tussen 14 en 15 uur)