Juridische informatie en privacy

Printvriendelijke versiePDF-versie

Wie zijn wij?

De bepalingen van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering die op 1  januari 2012 in voege zijn getreden, veplichten de ziekenfondsen om verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand op te richten.

 

De Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant, afgekort VMOBB, werd aldus opgericht. Zij is door de Controledienst voor de Ziekenfondsen en Landsbonden van Ziekenfondsen erkend onder het nummer 350/03 en bundelt alle hospitalisatieverzekeringen die de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant (FSMB) aan haar leden voorstelt. Haar zetel is gevestigd te Brussel (1000), Zuidstraat 111. Zij is ingeschreven in het Brusselse rechtspersonenregister onder het nummer 0838.221.243. Oprichting: Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2011 1e wijziging (ontslag/benoeming): Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013.

 

Doel van de VMOBB

Het aanbod van de VMOBB weerspiegelt de wens om gezondheid voor iedereen toegankelijk te maken en om het lid de mogelijkheid te bieden de meest aangepaste dekking in geval van ziekenhuisverblijf te kiezen.

 

In tegenstelling tot de commerciële verzekeringsmaatschappijen, streven de verzekeringsmaatschappijen van de ziekenfondsen zoals de VMOBB niet naar winst om onder aandeelhouders te verdelen.

 

Solidariteit en afwezigheid van winstbejag staan bij ons centraal. Wij ambiëren de continuïteit in de dienstenaanbod van de VMOBB te verzekeren, met inachtneming van de wettelijke normen en de regelgeving die in de sector gelden.

 

Partners

De VMOBB werkt samen met de FSMB, die erkend is door de Controledienst voor de Ziekenfondsen en Landsbonden van Ziekenfondsen als verzekeringstussenpersoon onder het nummer 3001. Zij stelt haar uitgebreide netwerk van agentschappen en haar contact (tel: 02 506 96 11) center ter beschikking voor inlichtingen over de producten voorgesteld door de VMOBB.

 

Wettelijke informatie

 

Belangenconflicten

De VMOBB streeft ernaar om belangenconflicten in al haar verzekerings- en distributieactiviteiten te voorkomen. Ons beleid inzake belangenconflicten kan je hier raadplegen.

 

SFCR-rapport

Lees hier ons SFCR-rapport.

 

Segmentatiecriteria

Raadpleeg hier de segmentatiecriteria met betrekking tot de aanvaarding, tarifering en omvang van de garantie van de VMOBB-verzekeringen.

 

Kosten en bijbehorende lasten van de verzekeringsovereenkomsten

Klik hier voor gedetailleerde info over de samenstelling van de bijdragen 2019 voor al onze facultatieve verzekeringen.


Handvest betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Klik hier om het handvest te raadplegen.

 


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AHV

Algemene voorwaarden Hospimut

Algemene voorwaarden Hospimut Plus voor contracten die gestart zijn voor 1 januari 2019

Algemene voorwaarden Hospimut Plus voor contracten die gestart zijn na 1 januari 2019

Algemene voorwaarden Hospimut Plus Continuïteit