Woordenlijst

Ga naar : B P R V

Printvriendelijke versie

De wet beschermt bepaalde patiënten tegen al te dure ziekenhuisfacturen. Ze mogen geen ereloon- of kamersupplementen aangerekend krijgen. De beschermde patiënten zijn:

  • rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming
  • personen met een handicap die een tegemoetkoming ontvangen of kinderen met een handicap die een verhoogde kinderbijslag genieten
  • personen die recht hebben op het forfait van chronisch zieken
  • personen die recht hebben op het incontinentieforfait
  • personen die een forfaitaire palliatieve tegemoetkoming ontvangen of die opgenomen zijn in een sp-dienst palliatieve zorg (Sp-S4 index)
Printvriendelijke versie

Het deel van het wettelijk tarief dat je, na tussenkomst van de mutualiteit, zelf betaalt. Ook remgeld genoemd.

Printvriendelijke versie

Het deel van het wettelijk tarief dat je, na tussenkomst van de mutualiteit, zelf betaalt. Ook persoonlijk aandeel genoemd.

Printvriendelijke versie

Officieel ereloon vastgelegd in het tarievenakkoord. Het verbintenistarief bestaat uit het gedeelte dat het ziekenfonds terugbetaalt en het remgeld.