Mantelzorg

Printvriendelijke versiePDF-versie

Zorg jij als mantelzorger voor iemand dierbaar uit je omgeving? Heb je nood aan extra informatie of ondersteuning? Lees dan zeker verder.

Afbeelding hoofdpagina mantelzorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat doet een mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die hulp of zorg biedt aan personen die omwille van ziekte, ouderdom of een handicap zorgbehoevend zijn.

  • Mantelzorg is geen beroep. Mantelzorgers bieden immers frequente hulp aan dierbaren (bijvoorbeeld aan de partner, een kind, ouder of vriend) en doen dit meestal belangeloos.
  • Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk.Vrijwilligers kiezen immers bewust waar en wanneer ze mensen helpen en doen dit vaak via een specifieke organisatie. Mantelzorg overkomt je daarentegen vaak en is dus meestal geen bewuste keuze. Daarom is het belangrijk dat je de nodige hulp en ondersteuning krijgt. 

 

De mantelzorger: geen welomlijnde rol

Zorgsituaties kunnen sterk verschillen. Sommige hulpbehoevenden hebben enkel praktische hulp nodig (zoals assistentie bij boodschappen doen of schoonmaken), anderen zijn in hun dagelijkse leven volledig aangewezen op anderen (wanneer personen bijvoorbeeld niet meer zelfstandig kunnen eten of stappen).

 

Daarnaast bestaat er evenmin zoiets als "dé mantelzorger". Zo kan een 55-jarige de zorg van een ouder op zich nemen, maar is het eveneens mogelijk dat een minderjarige moet zorgen voor een ouder die ernstig ziek is.

 

Zorgtaken kunnen na een tijd zwaar doorwegen, zeker als de mantelzorger zeer jong is. Via het Steunpunt Mantelzorg van ons ziekenfonds willen we de nodige steun en begeleiding aanbieden. Raadpleeg dus zeker de andere rubrieken voor concrete informatie en tips.

 

 

 Bekijk onderstaand filmpje voor meer info: