Maximumfactuur (MAF)

Printvriendelijke versiePDF-versie

Dankzij de maximumfactuur zijn gezinnen zeker dat zij nooit meer dan een bepaald bedrag moeten betalen voor hun gezondheidszorg. Het MAF-systeem begrenst immers het remgeld dat een gezin jaarlijks moet betalen.

Zodra het grensbedrag overschreden wordt, krijgen de MAF-gezinsleden hun wettelijk persoonlijk aandeel voor de gezondheidszorg tijdens de rest van het kalenderjaar terugbetaald. Dit geldt niet voor de ereloonsupplementen.

 

Voor wie geldt de MAF?

De sociale MAF

De sociale MAF wordt enkel toegekend aan wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming en

  • de personen die hij ten laste heeft

  • de echtgeno(o)t(e) of partner en diens personen ten laste

 

Deze MAF geldt zodra het bedrag van de wettelijke remgelden (het aandeel van het wettelijke tarief dat door jou te betalen blijft na terugbetaling van het ziekenfonds) voor gezondheidsuitgaven 477,54 euro per jaar bedraagt.


De MAF Inkomen

Alle gezinnen komen in aanmerking voor de MAF Inkomen. Het bedrag van de remgelden dat bereikt moet worden om deze MAF te kunnen genieten, hangt af van het jaarlijks belastbaar nettogezinsinkomen.

 

Nettogezinsinkomen

Grensbedrag remgelden

0 t.e.m. 19.003,89 euro

477,54 euro

19.003,90 t.e.m. 29.214,93 euro

689,78 euro

29.214,94 t.e.m. 39.426,00 euro

1061,20 euro

39.426,01 t.e.m. 49.211,59 euro

1485,68 euro

vanaf 49.211,60 euro

1910,16 euro

De MAF Kinderen (jonger dan 19 jaar)

Deze MAF geldt zodra de remgelden voor het kind 689,78 euro per jaar bedragen.

 

Uitbreiding van de MAF

Wie twee jaar op rij meer dan 477,54 euro remgeld betaalt, wordt beschouwd als chronisch ziek en geniet een vermindering van 106,12 euro op het vastgelegde grensbedrag.

 

Welke uitgaven tellen mee voor de MAF?

  • De erelonen van geneesheren, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten enz.

  • De technische verstrekkingen (radiografie, heelkundige ingrepen, technische onderzoeken, laboratoriumonderzoeken enz.).

  • De geneesmiddelen die tot de terugbetalingscategorieën A, B en C behoren, de kosten voor magistrale bereidingen (geneesmiddelen bereid door de apotheker) en het remgeld voor het griepvaccin (enkel voor 50-plussers en voor sommige chronisch zieken).

  • De kosten voor ziekenhuisopname: het geneesmiddelenforfait, alsook het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs van het ziekenhuis (maximaal 12 maanden voor een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis).

  • De enterale voeding (toediening van voedingsstoffen in het spijsverteringskanaal met behulp van een sonde) voor kinderen jonger dan 19 jaar.

  • De afleveringsmarge en veiligheidsgrens voor implantaten.

  • Het persoonlijk aandeel voor endoscopisch en viscerosynthesemateriaal.

 

Wat is een gezin binnen de MAF?

Alle personen die op 1 januari van het betrokken jaar op hetzelfde officiële adres wonen, vormen een gezin. Het maakt dus niet uit of u getrouwd bent of samenwoont. Ook een alleenstaande is een gezin.

 

Procedure

Je ziekenfonds telt elk jaar automatisch alle remgelden bij elkaar op, de MAF bepaalt waarop je recht hebt en doet eventueel een terugbetaling.

 

 

ZIE OOK