Medi'kids

Printvriendelijke versiePDF-versie

Een ziek kind is nooit prettig. Bij een ernstige ziekte draag je naast de mentale beproeving ook nog eens de hoge kosten. Daarom komt Medi'kids tegemoet in de behandelingskosten van een zwaar ziek kind.

 

Als je kind (tot en met 18 jaar) getroffen wordt door een ernstige ziekte die constante zorg vraagt, betaalt onze mutualiteit het deel van de kosten dat te jouwen laste blijft, terug.

 

Praktisch

  • Er is een franchise van 650 euro per gezin en de maximale tussenkomst bedraagt 5000 euro per jaar per begunstigde.
  • Je kind moet over een geldig globaal medisch dossier (GMD) beschikken of ingeschreven zijn bij een medisch huis om in aanmerking te komen voor Medi'Kids.
  • Om dit voordeel te genieten, moet je contact opnemen met onze Sociale dienst. Die zal een dossier opmaken. 

 

 

ZIE OOK