Arbeidsongeschikt? Lees hier hoe je een sanctie kan vermijden!

Printvriendelijke versiePDF-versie
02/12/2020

Als je arbeidsongeschikt bent, moet je dit aan je mutualiteit melden binnen een vastgelegd termijn. Als je dit niet doet, verlies je 10 % van je uitkering.

Om een vervangingsinkomen van de mutualiteit te bekomen tijdens je arbeidsongeschiktheid, moet je binnen de aangegeven termijn, het ziekenfonds verwittigen via een origineel getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

 

Pas op! Je document moet altijd het originele zijn, dat volledig ingevuld is, met begin- en einddatum en diagnose van je arbeidsongeschiktheid, gedateerd en ondertekend. Bij laattijdige indiening word je uitkering met 10% verminderd.

 

 

Termijnen voor indiening van het medisch getuigschrift bij arbeidsongeschiktheid

Bedienden28 dagen
Arbeiders14 dagen
Werklozen48 uur
Uitzendkrachten2 dagen
Zelfstandigen7 dagen

 

Bij verlenging binnen het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, moet je een nieuw getuigschrift overmaken aan je ziekenfonds binnen de 48 uur volgend op de einddatum van je vorig getuigschrift.

 

In geval van ziekenhuisopname worden de deadlines voor het indienen van het medische certificaat verlengd tot de tweede werkdag na het einde van de ziekenhuisopname.

 

Heb je nog vragen omtrent arbeidsongeschiktheid? Klik hier