Bewegen op verwijzing

Printvriendelijke versiePDF-versie
23/01/2017

Een gezonde levensstijl heeft niet alleen betrekking op evenwichtige voeding, ook voldoende bewegen is erg belangrijk. Om mensen te stimuleren meer te bewegen, werd een nieuw project op poten gezet: Bewegen op verwijzing.

Bewegen op verwijzing is een project dat patiënten wil motiveren om meer te bewegen op een gezonde manier. Dit project wordt geleidelijk verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Concreet kunnen huisartsen hun patiënten doorverwijzen naar een 'Bewegen op verwijzing'-coach. Deze coach maakt samen met de patiënt een beweegschema op. De patiënt werkt de oefeningen uit het schema zelfstandig af, maar wordt tijdens het proces gemotiveerd en begeleid door de coach. De bedoeling is dat de patiënt de actieve levensstijl op termijn zelfstandig kan verderzetten.

 

Elk persoon heeft na verwijzing door de huisarts recht op 84 punten voor begeleiding bij een BOV-coach. Voor die 84 punten betaal je enkel een persoonlijke bijdrage. Per consultatie bij de coach gaan er punten af. Onderstaand schema verduidelijkt de regeling:

 

 

individuele coaching

(per kwartier)

groepscoaching

(per kwartier)

 punten  max. persoonlijke bijdragepuntenmax. persoonlijke bijdrage
Ik heb recht op een verhoogde tegemoetkoming.- 3€ 1- 1€ 0,50
Ik heb geen recht op een verhoogde tegemoetkoming.- 3€ 5- 1€ 1

 

Meer info vind je op www.bewegenopverwijzing.be.