Correct medicatiegebruik bij kinderen

Printvriendelijke versiePDF-versie
28/02/2018

Koorts hebben, hoesten, braken ... het zijn symptomen die vaak voorkomen bij kinderen, maar ze hoeven niet altijd met geneesmiddelen behandeld te worden. Hieronder vind je enkele tips die je kan gebruiken wanneer je kind medicatie moet innemen.

Waarop moet je letten?

 • Geef je kind nooit een geneesmiddel dat niet persoonlijk voor hem of haar voorgeschreven werd. Volg steeds het advies van je arts of apotheker.
 • Respecteer altijd de dosis die de arts voorschreef of die aanbevolen wordt in de bijsluiter of door de apotheker.
 • Lees steeds aandachtig de bijsluiter.
 • Informeer je grondig over mogelijke contra-indicaties, wisselwerkingen en bijwerkingen.
 • Neemt je kind al andere geneesmiddelen of heeft hij/zij een bepaalde allergie? Breng dan steeds je arts of apotheker op de hoogte.
 • Treden er bijwerkingen op of heb je een vermoeden van? Neem dan contact op met je arts en/of apotheker.
 • Bij elke vorm van twijfel, neem contact op met je arts of apotheker.
 • Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het zicht en bereik van kinderen zonder de bewaarvoorschriften te negeren. Neemt je kind per ongeluk een geneesmiddel in? Contacteer dan onmiddellijk het Antigifcentrum op het nummer 070 245 245.

 

Hoe geef je medicatie aan kinderen?

Sommige geneesmiddelen worden niet echt "gesmaakt" door kinderen. Toch moet je opletten bij bepaalde trucs die je kan gebruiken om het kind de medicatie toch te doen innemen.

 • Wil je de geneesmiddelen mengen met voedsel? Controleer dan altijd of dit wel veilig is. Als dit toegestaan is, gebruik dan slechts een kleine hoeveelheid voedsel om zeker te zijn dat de volledige dosis van het geneesmiddel ingenomen wordt.
 • Lees altijd eerst aandachtig de bijsluiter en raadpleeg je arts of apotheker voor je een tablet plet of een capsule opent. De vorm van een geneesmiddel veranderen, kan de werkzaamheid ervan beïnvloeden of ertoe leiden dat het geneesmiddel minder goed verdragen wordt.
 • Bij sommige geneesmiddelen is de toedieningswijze complex. Raadpleeg daarom altijd eerst je arts en/of apotheker.

 

 

Bron: www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be