Enkele misvattingen over vaccins rechtgezet

Printvriendelijke versiePDF-versie
03/09/2018

Steeds meer mensen zijn op hun hoede voor vaccins. Er doen allerlei misvattingen de ronde over vaccinatie bij kinderen, maar ook bij volwassenen. We spraken erover met professor Pierre Smeesters, hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.

Waarom vaccineren, want de ziekten waartegen we vaccineren, komen bij ons weinig tot zeer zelden voor?

Ziekten zoals mazelen en kinkhoest komen nog altijd voor in onze regio's. Aangezien de vaccinatiegraad nog steeds onvoldoende is, is niet iedereen beschermd, waardoor het virus zich sneller kan verspreiden. We zijn nu vergeten dat kinkhoest eigenlijk een dodelijke ziekte is. Sinds 2011 zien we een aanzienlijke toename van het aantal gevallen van kinkhoest. En elk jaar zijn er 1 tot 5 sterfgevallen als gevolg van kinkhoest in België.

 

Sommige vaccins zijn verantwoordelijk voor tal van ziektes of veroorzaken wiegendood.

Het onderzoek dat een mogelijk causaal verband tussen het vaccin tegen mazelen-rodehond-bof en autisme opperde, bevatte ernstige onregelmatigheden. Het bleek dat de arts die dit artikel schreef, met zijn resultaten had geknoeid. Sindsdien hebben tal van studies aangetoond dat er geen verband bestaat tussen het vaccin en autisme of een autismespectrumstoornis.

Er is geen oorzakelijk verband tussen de toediening van deze vaccins en plotselinge kindersterfte. De onschadelijke vaccins waarover het gaat, worden toegediend op een leeftijd waarop baby’s vatbaar zijn voor wiegendood.

 

Vaccinatie is nutteloos omdat de ziekten door de verbeterde hygiëne zullen verdwijnen.

Hygiëne helpt de verspreiding van pathogene bacteriën doeltreffend te verminderen of te vertragen, maar het voorkomt de overdracht van infectieziekten niet. De laatste jaren komt de zeldzaam geworden ziekte mazelen steeds meer voor in België. Er is geen behandeling, dus het is belangrijk om gevaccineerd te worden om een uitbraak van mazelen te voorkomen.

 

Vaccins hebben schadelijke langetermijnbijwerkingen die nog niet bekend zijn.

Vaccins worden continu, uitgebreid en transparant gevolgd. Mogelijke bijwerkingen zijn bekend en worden vermeld op de bijsluiters van de vaccins. Er kunnen lokale reacties zijn (koorts, pijnlijke armen enz.), maar ernstige ziekteverschijnselen na vaccinatie zijn uiterst zeldzaam. In het geval van niet-vaccinatie is het vooral belangrijk om je bewust te zijn van de risico's op complicaties van ziektes zoals polio (verlamming) of mazelen (hersenvliesontsteking of blindheid).

 

Het is beter om door de ziekte te worden geïmmuniseerd dan door vaccins.

Het lichaam ontwikkelt het immuunsysteem inderdaad effectief en langdurig. Maar dat proces vraagt tijd en is niet altijd zonder gevolgen. Het vaccin helpt het lichaam zijn immuunsysteem op te bouwen, maar het veroorzaakt de ziekte niet en de geïmmuniseerde persoon loopt niet het risico op mogelijke complicaties van de ziekte.