Ken jij je rechten als patiënt?

Printvriendelijke versiePDF-versie
12/05/2016

Onder het motto 'In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt' heeft de federale overheidsdienst Volksgezondheid enkele filmpjes over de rechten van de patiënt gelanceerd. Want nog te veel patiënten blijven in het ongewisse over hun rechten ...

 

1. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

 

Als patiënt heb je het recht de persoon te kiezen die je zal verzorgen. Ook het ziekenhuis waar je die verzorging zal krijgen, mag jej vrij kiezen. De arts mag zijn keuze niet opdringen.

 

 

2. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand

 

Als patiënt heb je het recht om alle gegevens over je gezondheidstoestand te krijgen, in een voor jou begrijpelijke taal. Dit recht is erg belangrijk omdat de verstrekte informatie je moet toelaten een behandeling te aanvaarden of te weigeren.

 

 

3. Vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie

 

Zonder je toestemming mag de arts je niet behandelen of je behandeling niet voortzetten. Je kan die toestemming ook stilzwijgend geven, bijvoorbeeld door je arm te strekken voor een injectie.

 

 

4. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking

 

Als patiënt moet je optimale verzorging krijgen op grond van de beschikbare medische kennis en technologie.

 

 

5. Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

 

Als patiënt heb je recht op een zorgvuldig bijgehouden medisch dossier. Dat dossier moet bepaalde gegevens bevatten. Je hebt het recht dit dossier in te kijken en een kopie op te vragen.

 

 

6. Verzekerd zijn van de bescherming van zijn intimiteit en van zijn persoonlijke levenssfeer

 

Je persoonlijke levenssfeer moet altijd beschermd worden.

 

 

7. Het recht om zich te laten vertegenwoordigen indien de patient niet in staat is zijn rechten zelf uit te oefenen

De patiënt oefent altijd zelf zijn rechten uit. Indien hij of zij hier niet meer toe in staat is, mag de patiënt zich laten vertegenwoordigen door iemand anders.