Resultaten enquête Gezondheidssalon

Printvriendelijke versiePDF-versie
03/12/2018

Tijdens het Gezondheidssalon 2018 werden de bezoekers uitgenodigd om deel te nemen aan onze enquête rond Geestelijke gezondheid. Deze enquête kadert binnen onze drie jaar durende campagne over Geestelijke gezondheid en polst naar de mate waarin we stress en maatschappelijke druk ervaren in ons dagelijkse leven. Dit leverde een aantal interessante bevindingen op.

Zo stelt meer dan 68% van de deelnemers dat hij of zij te veel stress of druk ervaart in het dagelijkse leven. Ook meer dan 60% geeft aan druk te voelen vanuit de maatschappij om perfectie te moeten nastreven in uiteenlopende domeinen.

 

Voornamelijk in de rol als werknemer wordt de druk naar perfectie ondervonden. De hoge mate van druk en stress uit zich onder meer in vermoeidheid, lichamelijke klachten en slaapproblemen.

 

Tot slot geeft het overgrote deel van de respondenten aan in zekere mate hoge eisen te stellen aan zichzelf en het belangrijk te vinden om perfectie na te streven. Deze resultaten tonen dat er helaas nog heel wat werk aan de winkel is om de druk die heerst binnen onze maatschappij te verlichten.

 

Bekijk zeker de volledige samenvatting van de enquêteresultaten.