Vergeet je griepvaccin niet!

Printvriendelijke versiePDF-versie
01/10/2018

Elke winter duikt de griep weer op. Voor sommige mensen is de griep gevaarlijker dan voor andere. Risicogroepen kunnen zich het best laten vaccineren tegen griep.

Onder meer 65-plussers, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen (zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren) lopen een hoger risico op complicaties door griep. Het is dus sterk aanbevolen dat zij zich laten vaccineren.

 

Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar. Voor risicogroepen wordt het voor bijna de helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra is het griepvaccin gratis. En vergeet niet dat de Socialistische Mutualiteit Brabant ook een tegemoetkoming van maximaal 25 euro per kalenderjaar voorziet voor vaccins die in België aangekocht zijn.

 

Geen banale ziekte

Griep is geen banale aandoening. Bij de meeste personen met een goede gezondheid is de griep na een week overwonnen, maar bij sommige grieppatiënten treden complicaties op, vooral van de luchtwegen. Soms is een ziekenhuisopname zelfs noodzakelijk. Fatale afloop is niet uit te sluiten, zeker niet bij ouderen.

 

De Hoge Gezondheidsraad raadt daarom aan om de chronisch zieken, 65-plussers en zwangere vrouwen (die op het ogenblik van het griepseizoen in het tweede en derde trimester zijn) te vaccineren. Bij hen is het risico op complicaties immers hoger. Ook mensen die in nauw contact leven met mensen uit deze risicogroepen, doen er goed aan zich te laten vaccineren.

 

Personen die beroepshalve voor risicogroepen zorgen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kunnen door griepvaccinatie niet enkel zichzelf, maar ook de mensen voor wie ze zorgen tegen de griep beschermen.

 

Een veilig vaccin

Jaarlijkse griepvaccinatie is de enige manier om griep te voorkomen. Het vaccin kan slechts voor 1 winter gebruikt worden. Elk jaar doen immers andere types griepvirussen de ronde, waardoor het vaccin ook aangepast moet worden.

 

Vaccinatie maakt de kans dat iemand ziek wordt, veel kleiner. En wie ondanks vaccinatie toch nog griep krijgt, is er doorgaans minder ziek van en loopt minder kans op complicaties. Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van diabetes).

 

Het vaccin is ook veilig. Het griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. Ook voor zwangere vrouwen is het veilig, zij kunnen zich vanaf 14 weken zwangerschap laten vaccineren om zichzelf en hun kind te beschermen.

 

Meer info over griepvaccinatie vind je hier.