Verhoging inkomensgrens partner van personen met een handicap

Printvriendelijke versiePDF-versie
31/08/2018

Sinds 1 augustus 2018 is het toegelaten inkomen van partners van personen met een handicap verhoogd van 22.450,95 naar 39.289,71 euro bruto per jaar door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Integratietegemoetkoming

Bij de FOD Sociale Zekerheid kan je als persoon met een handicap een integratietegemoetkoming aanvragen ter ondersteuning van je dagelijkse activiteiten. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo heb je pas recht op deze tegemoetkoming na een medisch onderzoek en als je jaarlijkse gezinsinkomen onder een bepaalde grens ligt. Wie samenwoont met een partner, moet dus ook rekening houden met het inkomen van de partner en ziet hierdoor de tegemoetkoming vaak dalen.

 

wat doen?

  • Heb jij al een integratietegemoetkoming of een aanvraag ingediend? Dan wordt het bedrag van je tegemoetkoming automatisch aangepast.
  • Heb je op dit moment geen recht, omdat je de tegemoetkoming nog niet hebt aangevraagd of deze reeds geweigerd werd vanwege een te hoog inkomen? Dan moet je een nieuwe aanvraag indienen.

 

 

Surf voor meer info naar handicap.belgium.be. Je kan ook steeds onze Sociale dienst* contacteren via het nummer 02 546 15 12 om te laten onderzoeken of je al dan niet in aanmerking komt.

 

* in Vlaanderen: Dienst Maatschappelijk Werk (DMW), in Brussel: Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)