Wat moet je doen bij arbeidsongeschiktheid?

Printvriendelijke versiePDF-versie
04/03/2019

Wanneer je abeidsongeschikt wordt, dien je de adviserend arts van het ziekenfonds te verwittigen via een origineel medisch getuigschrift dat volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend moet zijn. Dit document moet eveneens de diagnose en begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid bevatten.

Wanneer moet je het getuigschrift indienen?

  • Je bent bediende: uiterlijk de 28e dag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
  • Je bent arbeider: uiterlijk de 14e dag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
  • Je bent uitzendkracht: wij raden je aan om het getuigschrift uiterlijk te verzenden op de 2e dag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
  • Je bent werkloos: uiterlijk op de 2e dag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
  • Je bent zelfstandige: uiterlijk de 14e dag te rekenen vanaf de 1e dag nadat je arbeidsongeschiktheid is begonnen.

 

Bij een ziekenhuisverblijf worden de termijnen om het medische getuigschrift in te dienen verlengd tot de 2e werkdag na het einde van het ziekenhuisverblijf.

 

Bij verlenging binnen het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid, moet je een nieuw getuigschrift overmaken aan je ziekenfonds binnen 48 uur na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid.

Bij laattijdige indiening wordt je uitkering met 10% verminderd.

 

Voor meer info over arbeidsongeschiktheid kan je steeds terecht op onze website.