Wat moet je doen bij arbeidsongeschiktheid?

Printvriendelijke versiePDF-versie
28/02/2018

Wanneer je abeidsongeschikt wordt, dien je de adviserend arts van het ziekenfonds te verwittigen via een origineel medisch getuigschrift. Dit document moet de diagnose en begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid bevatten.

Wanneer moet je het getuigschrift indienen?

  • Je bent bediende: uiterlijk de 28e dag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
  • Je bent arbeider: uiterlijk de 14e dag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
  • Je bent uitzendkracht: wij raden je aan om het getuigschrift uiterlijk te verzenden op de 2e dag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
  • Je bent werkloos: uiterlijk op de 2e dag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
  • Je bent zelfstandige: uiterlijk de 14e dag te rekenen vanaf de 1e dag nadat je arbeidsongeschiktheid is begonnen.

 

Wat bij verlenging van je arbeidsongeschiktheid?

Dan moet je steeds een medisch getuigschrift binnen 48 uur aan je ziekenfonds bezorgen.

Dien je het getuigschrift te laat in? Dan moet het ziekenfonds een sanctie toepassen van 10% op je daguitkering.

 

Wat bij een herval van je arbeidsongeschiktheid?

Dan dien je steeds een medisch getuigschrift binnen 48 uur aan je ziekenfonds te bezorgen om een nieuwe erkenning van arbeidsongeschiktheid te verkrijgen.

Bij laattijdige indiening van het getuigschrift moet het ziekenfonds ook hier een sanctie van 10% op je daguitkering toepassen.