Word jij een Full Buddy?

Printvriendelijke versiePDF-versie
30/03/2018

Het Thuiszorgcentrum van de Socialistische Mutualiteit Brabant werkt mee aan Full Buddy. Dit project wil de kwetsbaarheid bij Brusselse ouderen nagaan met als doel hen naar de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding te begeleiden.

Hierbij ligt de focus op lokale netwerken in de buurt. In een actieve en zorgzame buurt kunnen ouderen immers zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als het wat moeilijker wordt. Dit kan wanneer jong en oud samenleven, elkaar helpen, steunen en waarderen.

 

Bovendien stelt ons Thuiszorgcentrum zijn knowhow op het vlak van dienstverlening en woningaanpassing ter beschikking. De ergotherapeuten van ons regionaal dienstencentrum in Brussel leiden momenteel enkele vrijwilligers op, die aan huis gaan bij Brusselse 65-plussers om ervoor te zorgen dat deze ouderen de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Na een gesprek met de oudere en zijn of haar omgeving worden er, indien nodig, verdere stappen gezet naar een optimale dienstverlening. De vrijwilliger vervult hier een brugfunctie tussen de kwetsbare oudere en de eerstelijnsdiensten.

 

 

Wens je ook graag Full Buddy te worden? Neem dan contact op met hendrik-jan.stals@fsmb.be.

Hou zeker ook de vacatures op onze vrijwilligerspagina in het oog.