02-28-2023

Solidaris Brabant sluit zich met trots aan bij de strijd voor meer gelijkheid, keuze, rechten, lichamelijke vrijheid en veiligheid voor alle vrouwen. Wij geloven dat elke vrouw het recht heeft om vrij en onbelemmerd haar leven te leiden.

Laten we er op deze speciale dag aan denken dat elk gebaar, elk woord en elke actie kan bijdragen aan elke verbetering van de rechten voor vrouwen wereldwijd. Laten we samen gaan voor een rechtvaardige en inclusieve toekomst.

Fijne Internationale Vrouwendag toegewenst!

Sociale ongelijkheid

Internationale vrouwendag gaat dus over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar wat is dat juist mannelijkheid of vrouwelijkheid? 

Een aantal belangrijke termen op een rijtje: 

  • Sekse is het biologisch geslacht waaronder de geslachtsorganen, hormonen ... vallen.
  • Gender verwijst naar sociale ideeën en verwachtingen die bestaan rond vrouwelijkheid en mannelijkheid. Simpel verwoord wat iemand mannelijk of vrouwelijk zal vinden. Vanaf de geboorte van een baby wordt er aan hokjesdenken gedaan. Is je biologisch geslacht vrouw dan kom je in een prinsessenwereld terecht, is het dat van een man dan zal je eerder een stoere piraat zijn. 

Conclusie: Vrouwen en vrouwelijkheid worden in het algemeen benadeeld in de samenleving.

Wat kan ik hieraan doen?

  • Creëer bewustzijn. Ben je getuige van ongelijkheid? Spreek mensen hierop aan.
  • Vergaar kennis en ga vol zelfvertrouwen in tegen ongelijkheid.
  • Geef je kennis door. Zo kan je je eigen kinderen genderbewust opvoeden. 
  • Ondersteun initiatieven waar de ongelijkheid aangepakt wordt. 

Ontdek Rebelle

We kunnen nog altijd niet spreken van echte gendergelijkheid in onze samenleving. Daarom verenigen wij groepen vrouwen die zich inzetten voor verschillende actuele thema’s: seksualiteit, emotionele arbeid, geweld, menstruatiearmoede, de gezondheidskloof, body positivity en ouderschap. We durven al eens tegen de stroom ingaan en gedurfde campagnes voeren. Daarnaast organiseren we, samen met onze vrijwilligers, op lokaal niveau activiteiten die een link hebben met deze thema’s. Telkens met een snuifje pit.

Internationale Vrouwendag bij Rebelle

8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag die we bij Rebelle niet zomaar laten passeren en die nog steeds broodnodig is want de weg naar een samenleving zonder discriminatie en glazen plafond is nog lang. Lees welke activiteiten wij organiseren in het kader van Vrouwendag.