Covid19
08-12-2020

Met de heropflakkering van de epidemie, het vertrek en de terugkeer van vakantiegangers uit “rode” zones of landen nam de vraag naar screeningtesten in Brussel sterk toe net als in heel het land. Om gemakkelijker een screeningcentrum te vinden is een interactieve kaart vanaf nu beschikbaar op de website van de GGC en de website www.coronavirus.brussels.

Deze kaart wordt dagelijks geüpdatet, is gebruiksvriendelijk en toont alle screeningcentra op het Brusselse grondgebied en beschrijft uitvoering de testvoorwaarden ervan: met of zonder voorschrift, met of zonder afspraak en openingsuren. De kaart deelt de testcentra in volgens het profiel van de personen die moeten worden getest.

  • Testcentra voor personen met symptomen - Heb je last van hoesten, koorts of ademhalingsmoeilijkheden? Heb je geen geur- of smaakzin meer?  Die testcentra worden aangegeven voor personen met COVID-19-symptomen die een medisch voorschrift bij zich hebben van hun  behandelend arts. Als je geen huisarts hebt, bel dan naar 1710.
  • Testcentra voor personen zonder symptomen - Keer je terug uit een gebied of land dat tot de rode categorie behoort en heb je het elektronische PLF ingevuld ? Kreeg je een oproep van het callcenter en werd je geïdentificeerd als hoogrisicocontact van een positieve persoon met COVID-19? In die gevallen kun je je aanmelden bij die screeningcentra met uw SMS (reizigers) of PCR-code (hoogrisicocontact).
  • Centra voor (niet-terugbetaalde) privétesten - Vertrek je op reis naar een land waar je enkel binnen mag na een PCR-test ? Moet je zich om een andere reden laten testen? In die gevallen kun je terecht in de privétestcentra zonder medisch voorschrift.  Het RIZIV betaalt die testen niet terug.

Een druk bezet callcenter

Sinds midden juli nam de activiteit van het centrum voor contactopvolging van het Brussels Gewest sterk toe.

  • Tussen 1 en 7 augustus registreerde het Brussels Gewest 529 nieuwe COVID-19-gevallen tegenover 349 de week voordien (+52 %). 
  • Tijdens dezelfde periode voerden de preventiemedewerkers van het Brusselse callcenter 2.237 gesprekken tegenover 1.726 de week voordien (+29 %) en verrichtten ze 337 huisbezoeken tegenover 227 de week voordien (+48 %).
  • 1.305 hoogrisicopatiënten konden worden geïdentificeerd dankzij het screeningwerk van de medewerkers van het callcenter en ze werden verzocht een screeningtest te doen.

Bron: https://www.ccc-ggc.brussels/nl/news/covid-19-waar-kunt-u-zich-brussel-laten-testen