Aanvullende hospitalisatievergoeding (AHV)

De AHV is een aanvullende hospitalisatievergoeding. Zij voorziet in een forfaitaire tussenkomst per ligdag in het ziekenhuis.

AHV biedt een tussenkomst van 20 euro per ligdag in het ziekenhuis voor de 18- tot 59-jarigen die aangesloten zijn bij deze dienst. Voor aangeslotenen vanaf 60 of jonger dan 18 jaar bedraagt de tussenkomst 12 euro per dag.

Het aantal ligdagen waarvoor een tussenkomst gegeven wordt, is beperkt tot 180 per verzekeringsjaar. Voor bepaalde diensten is de tussenkomst beperkt tot 30 dagen per verzekeringsjaar.

Aansluitingsvoorwaarden

Je moet aangesloten zijn bij de Socialistische Mutualiteit Brabant en de bijdrage voor de aanvullende verzekering correct betaald hebben.

Wachttijd

De algemene wachttijd bedraagt zes maanden.

Wanneer start het contract?

Je aansluiting bij de verzekering vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst door de VMOBB van het door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verzekeringsvoorstel, op voorwaarde dat de (kwartaal)premie vóór de vervaldatum wordt betaald.

Opmerking

AHV kan samen met een contract Hospimut of Hospimut Plus worden onderschreven.

Hoe moet je je aansluiten?

De snelste manier: één van onze kantoren bezoeken of contacteer ons via het nummer 02 506 96 11. De documenten worden dan opgestuurd per post.

Wens je meer informatie?

Raadpleeg de informatiefiche of contacteer ons.

Heb je al een aanvullende hospitalisatieverzekering?

Om de verzekering te verkrijgen, mag je niet vergeten de Verklaring AHV te laten invullen in het ziekenhuis.