Personen met een beperking hebben recht op een aantal tussenkomsten en voordelen. Een aantal daarvan situeren zich in de gezondheidszorg zoals het recht op verhoogde tegemoetkoming, maar er zijn ook heel wat sociale en fiscale maatregelen.

Gezondheidszorg

RVV en MAF

Personen met een handicap genieten een hogere terugbetaling voor gezondheidszorg. Zij betalen minder voor sommige geneesmiddelen, voor raadplegingen bij de dokter en huisbezoeken. Ook bij een ziekenhuisopname is hun persoonlijk aandeel in de kosten lager.

Het recht op verhoogde tegemoetkoming wordt automatisch toegekend aan mensen met een handicap die een uitkering genieten en kinderen die voor ten minste 66 % getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid. Personen met een handicap zonder uitkering kunnen een aanvraag voor RVV indienen.

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming geniet ook de sociale MAF. Dankzij de maximumfactuur ben je zeker dat je nooit meer dan een bepaald bedrag moet betalen voor je gezondheidszorg. Het MAF-systeem begrenst immers het remgeld dat een gezin jaarlijks moet betalen.

Bijzonder Solidariteitsfonds

Het Bijzonder Solidariteitsfonds is een bijkomend vangnet naast de gewone dekking van de ziekteverzekering. Het geeft een financiële tegemoetkoming aan patiënten met heel ernstige aandoeningen die voor bepaalde behandelingen geen terugbetaling krijgen.

De aanvraag voor een tegemoetkoming van het Bijzonder Solidariteitsfonds moet bij je ziekenfonds gebeuren. Het College van geneesheren-directeurs van het Riziv beslist dan over de aanvraag en bij toekenning van een tussenkomst ook over het bedrag.

Andere maatregelen

Kinderbijslag

Kinderen met een handicap kunnen tot de leeftijd van 21 jaar recht hebben op de bijkomende kinderbijslag (BKB) voor kinderen met een handicap. De FOD Sociale zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap voert een medisch onderzoek uit om te bepalen of het kind recht heeft op de BKB. Als dat zo is, zal je kinderbijslagfonds de bijslag uitbetalen.

Tegemoetkomingen voor volwassenen

Er bestaan drie soorten tegemoetkomingen voor volwassenen. De aanvraag hiervoor moet je bij je gemeente indienen. Om recht te hebben op de tegemoetkomingen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De inkomensvervangende tegemoetkoming IVT wordt toegekend als je als gevolg van je handicap 2/3 minder verdient uit arbeid dan een valide persoon. De integratietegemoetkoming IT wordt toegekend om de kosten te dekken die door de vermindering van zelfredzaamheid veroorzaakt worden. Voor personen van 65 jaar en ouder is er de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden THAB.

Sociale en fiscale maatregelen
  • Parkeerkaart
  • Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer
  • Vermindering van de inkomstenbelasting
  • Vermindering van de onroerende voorheffing
  • Sociaal tarief voor telefoon, gas en elektriciteit
  • Vrijstelling van autobelasting
  • Juridische bescherming
  • ...

Je kan bij de FOD Sociale zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap terecht voor informatie en een volledig overzicht van alle maatregelen. Zij kunnen je ook vertellen waar je terecht kunt voor de aanvraag, want deze verschilt per maatregel.
Website: handicap.fgov.be
E-mail: HandiN@minsoc.fed.be
Telefoon: 0800 987 99 (van 8.30 tot 16.30 uur)

Ook bij onze Sociale dienst kan je terecht voor meer informatie en hulp bij je administratie. Onze Sociale dienst bekijkt ook de revalidatiemogelijkheden wanneer je een handicap hebt.

Via de vzw Gehandicapten en Solidariteit wil onze mutualiteit een actieve vrijetijdsbesteding bieden aan personen met een handicap. De vzw organiseert onder meer vakanties, uitstapjes, cursussen en feestjes.