Wat is een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand (RMOB)?

Het is een entiteit die werd opgericht om de opdrachten te vervullen van de verzekeringsorganen voor de bevoegdheden inzake gezondheid en bijstand aan personen, die na de zesde staatshervorming werden overgedragen aan de gefedereerde entiteiten.

Daartoe hebben we onze "Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van Solidaris Brabanten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad" opgericht. Zij verleent onze leden, sinds 1 januari 2019, de rechten die verband houden met deze bevoegdheden die zijn overgedragen aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC).

Welke instellingen en diensten zijn erbij betrokken en volgens welke criteria?

De betrokken Brusselse instellingen (goedgekeurd door de GGC) zijn de volgende:

  • Rustoorden, rust- en verzorgingsinstellingen
  • Dagverzorgingscentra
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Initiatieven voor beschut wonen
  • Multidisciplinaire palliatieve-begeleidingsequipes

De volgende diensten geven aanleiding tot een tussenkomst van de Brusselse Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, op voorwaarde dat je in Brussel gedomicilieerd bent:

Wat zijn de stappen die moeten worden genomen?

Doordat je bij de verplichte verzekering bent aangesloten, word je automatisch lid van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand en moet je dus geen stappen ondernemen. De RMOB verricht de betaling van de tussenkomsten voor de rechthebbenden in verband met de hierboven beschreven instellingen en diensten.

Meer informatie?

Je vindt alle nuttige informatie op de IrisCare-website. IrisCare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die instaat voor het beheer van deze bevoegdheden. Het is het contactpunt voor alle aangelegenheden inzake sociale bescherming in het Brussels Gewest.

Heb je een klacht over de dienstverlening van de RMOB?

Onze RMOB van Solidaris Brabant voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad streeft naar een continue verbetering van onze dienstverlening. Bent u niet tevreden over deze dienstverlening, de ontvangst die u heeft gekregen, de afhandelingstermijn van uw dossier of een werkmethode? Laat het ons gerust weten! Door onze klachtenprocedure kunnen wij binnen een redelijke termijn reageren en actie ondernemen om de kwaliteit van de dienstverlening die u wordt geboden te verbeteren.

Wie kan een klacht indienen?

Iedere persoon of organisatie die in contact komt met onze RMOB kan een klacht indienen.

Welke klachten wel?

Om behandeld te worden door de Ombudsdienst en kwaliteit van diensten, moet u klacht schriftelijk worden ingediend en betrekking hebben op onze RMOB.

Welke klachten niet?

Klachten die geen betrekking hebben op diensten van de RMOB en anonieme klachten.

Hoe kan je uw klacht indienen?

- Via ons contactformulier (Link naar de contactformulier)
- Via het klachtenformulier (papieren versie) => Het klachtenformulier is op aanvraag verkrijgbaar bij een van onze vestigingen of telefonisch op 02 506 96 11.

- Per post naar volgend adres: Ombudsdienst en kwaliteit van diensten van Solidaris Brabant, Zuidstraat 111, 1000 Brussel.

Procedure voor de afhandeling van de klacht

De afhandeling van een klacht gebeurt in verschillende stappen:

  • Stap 1: de Ombudsdienst en kwaliteit van diensten ontvangt uw klacht en registreert deze in het klachtenregister.

  • Stap 2: de Ombudsdienst en kwaliteit van diensten stuurt u zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.

  • Stap 3: binnen een termijn van 45 dagen onderzoekt de Ombudsdienst en kwaliteit van diensten in samenwerking met de desbetreffende dienst uw klacht en deelt u het resultaat hiervan mee. Zo nodig kan deze dienst aanbevelingen doen om ervoor te zorgen dat het probleem zich niet meer voordoet.