Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik mijn ziekenfonds verwittigen als ik arbeidsongeschikt ben?

Wanneer je het ziekenfonds moet verwittigen, is afhankelijk van je statuut:

  • Je bent arbeider: uiterlijk op de 14e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid;
  • Je bent bediende:  uiterlijk op de 28e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid;
  • Je bent uitzendkracht:  uiterlijk op de 7e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid;
  • Je bent werkloze: uiterlijk op de 7e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid;
  • Je bent zelfstandige: uiterlijk op de 7e kalenderdag na de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid;
  • Je bent contractueel ambtenaar: uiterlijk op de 7e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.

Ben je gehospitaliseerd op het moment dat de aangiftetermijn verstrijkt? Stuur ons je medische getuigschrift zo snel mogelijk na je ontslag.

 

Hier is onze pagina gewijd aan arbeidsongeschiktheid. We leggen uit wat u moet doen, we geven u meer informatie over de uitkering (bedrag, datum etc.).

Wanneer komt er een einde aan de arbeidsongeschiktheid?

Je arbeidsongeschiktheid kan op 2 manieren worden beëindigd, namelijk:

  • U maakt zelf een einde aan uw arbeidsongeschiktheid. Gebruik hiervoor het "attest werkhervatting" dat het ziekenfonds u bezorgde bij het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Via e-Mut kunt u snel en eenvoudig de hersteldatum aan ons doorgeven.
  • De adviserend arts beëindigt de arbeidsongeschiktheid.
    Hou hierbij wel rekening dat de adviserend arts je nooit kan verplichten om halftijds terug aan het werk te gaan.

Kijk ook op deze pagina hoe een werkhervattingstraject verloopt als je voor het einde van je arbeidsongeschiktheid weer aan het werk gaat.

Hoe kan ik een overzicht van de terugbetalingen van het ziekenfonds verkrijgen?

Je kan makkelijk een overzicht opvragen via het online ledenportaal, e-Mut.