Veelgestelde vragen

Wat zijn de rechten van de patiënt?

1. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar
Als patiënt heb je het recht de persoon te kiezen die je zal verzorgen. Ook het ziekenhuis waar je die verzorging zal krijgen, mag jej vrij kiezen. De arts mag zijn keuze niet opdringen.

2. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand
Als patiënt heb je het recht om alle gegevens over je gezondheidstoestand te krijgen, in een voor jou begrijpelijke taal. Dit recht is erg belangrijk omdat de verstrekte informatie je moet toelaten een behandeling te aanvaarden of te weigeren.

3. Vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie
Zonder je toestemming mag de arts je niet behandelen of je behandeling niet voortzetten. Je kan die toestemming ook stilzwijgend geven, bijvoorbeeld door je arm te strekken voor een injectie.

Deze en bijkomende rechten kan je hier consulteren.

Waarmee kan het departement Ledenverdediging mij helpen?

Het departement Ledenverdediging van onze Juridische dienst informeert je over je rechten en plichten ten overstaan van de ziekteverzekering en zorgverstrekking.

Wij bieden je hulp, informatie en bijstand bij:

  • honoraria van zorgverstrekkers;
  • ziekenhuisfacturen (controle en nazicht);
  • getuigschriften voor verstrekte hulp;
  • beroepsaansprakelijkheid van de zorgverstrekkers (medische fouten);
  • je rechten als patiënt. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft enkele filmpjes gelanceerd, waarin de rechten van de patiënt verduidelijkt worden.

Wij staan ook tot je dienst om jouw dossier bij het Fonds voor Medische Ongevallen (cfr. art 12 van de wet van 31/03/2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg) in te dienen.