Veelgestelde vragen

Wat is de tegemoetkoming voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden geeft financiële steun voor niet-medische hulp aan zwaar zorgbehoevende mensen die in Vlaanderen of Brussel wonen. Een maandelijkse tegemoetkoming van € 130 wordt toegekend aan mensen die thuis verzorgd worden of verblijven in een woonzorgcentrum, rust-en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis in Vlaanderen of Brussel.

Wat is een zorgbudget voor mensen met een handicap?

Het zorgbudget voor personen met een handicap is een tegemoetkoming voor mensen met een beperking met vastgestelde ondersteuningsnood.
Het gaat om de volgende personen:

  • volwassenen die op een wachtlijst staan van gehandicaptenzorg;
  • minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar;
  • volwassenen met een beperking die bij het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om een persoonsvolgend budget hebben gevraagd.

Er mag niet tegelijkertijd gebruikgemaakt worden van niet-rechtstreekse toegankelijke hulp, het persoonlijk assistentiebudget (van minderjarigen) of het persoonsvolgend budget (van meerderjarigen).

Wat is de tegemoetkoming voor het zorgbudget voor ouderen met zorgnood?

Het zorgbudget voor ouderen met zorgnood (vroeger THAB) is een maandelijks bedrag dat toegekend wordt aan personen van 65 jaar of ouder die zorgbehoevend zijn en een beperkt inkomen hebben. De tegemoetkoming zorgt ervoor dat de zorgkosten voor deze personen dalen.