Veelgestelde vragen

Wie komt in aanmerking voor het RVT?

De verhoogde tegemoetkoming wordt automatisch toegekend aan personen die een bepaald sociaal voordeel of statuut genieten:

 • leefloon of gelijkgestelde hulp;
 • inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • tegemoetkoming voor mensen met een handicap;
 • kinderen met een fysieke of mentale handicap met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid;
 • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV);
 • kinderen (jonger dan 25) die bij het ziekenfons ingeschreven zijn als gerechtigde in het statuut wees.

De verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden aan gezinnen met een laag inkomen op basis van een inkomensonderzoek.

Wat zijn de voordelen voor personen die verhoogde tegemoetkoming genieten?

Gezondheidszorg

 • Een betere terugbetaling van je gezondheidszorg.
 • Minder betalen voor een aantal geneesmiddelen.
 • Minder betalen voor raadplegingen bij de dokter en huisbezoeken.
 • Een minder hoog persoonlijk aandeel betalen bij ziekenhuisopname.

Andere voordelen

Daarnaast hebben de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming ook nog talrijke andere voordelen:

 • Korting op openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC en MIVB). Neem contact op met de betrokken instanties om in aanmerking te komen voor deze voordelen.

Om dit voordeel te genieten, dien je enkel je eID te tonen aan de loketten voor het verkrijgen van een abonnement van de NMBS (2e klasse) en MIVB. Vanwege technische beperkingen kan het zijn dat de NMBS of MIVB om een papieren attest vraagt. Klik hier om het te verkrijgen.

Wat betreft de abonnementen van De Lijn en TEC, is het attest van de mutualiteit nog steeds noodzakelijk. Je kan dit attest verkrijgen in een van onze kantoren, door ons te contacteren of door het te bestellen via e-Mut.
 

 • Toegang tot het Sociaal Verwarmingsfonds cat. 1.
 • Als je beantwoordt aan specifieke voorwaarden: sociaal tarief voor elektriciteit, sociaal tarief voor gas, sociaal tarief voor telefoon, vrijstelling van kijk- en luistergeld, voordelen toegekend door sommige gemeenten (gratis vuilniszakken of lagere huisvuilbelasting).
 • De verhoogde tegemoetkoming is ook voordelig in het kader van de MAF (maximumfactuur).
 • De bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering is lager.
 • Je geniet de derde-betalersregeling: de zorgverlener (arts, tandarts enz.) regelt je medische kosten rechtstreeks met je ziekenfonds, je betaalt zelf dus enkel het remgeld, het ziekenfonds stort het verschil rechtstreeks aan de zorgverlener.
Wanneer start en eindigt het recht op verhoogde tegemoetkoming?

Wanneer het recht aanvangt en eindigt is afhankelijk van je statuut.

RVT op basis van een sociaal voordeel of statuut zonder inkomensvoorwaarden:

Aanvangt: Dit recht wordt je automatisch toegekend. Zodra je voldoet aan de voorwaarden, sturen wij je een brief om je te verwittigen dat het recht op de verhoogde tegemoetkoming aan jou werd toegekend.

Eindigt: Op 1 januari als het jaar daarvoor niet aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • 3 volledige en ononderbroken maanden leefloon of daaraan gelijkgestelde hulp;
 • een dag inkomensgarantie voor ouderen of IGO;
 • een dag gehandicaptenuitkering;
 • een dag ingeschreven als rechthebbende NBM;
 • een dag ingeschreven als rechthebbende wees.

RVT op basis van een inkomensonderzoek

Aanvangt: Dit recht begint ten vroegste op de eerste dag van het kwartaal waarin de aanvraag werd ingediend of ten laatste op de eerste dag van de maand van de aanvraag. Ongeacht het soort RVT brengen wij je altijd schriftelijk op de hoogte van de start van het recht.

Eindigt: Het RVT eindigt zodra zich een verandering in het mutualistisch gezin heeft voorgedaan of na een controle van de indicator of de inkomsten. Ongeacht het soort RVT brengen wij je altijd schriftelijk op de hoogte van het einde van het recht.

Waar kan ik het document vinden om RVT aan te vragen?

Afhankelijk van je persoonlijke situatie dien je voor je aanvraag andere documenten te gebruiken.

Een overzicht van alle aanvraagvoorwaarden en de noodzakelijke documenten kan je hier terugvinden.

Ik heb recht op een verhoogde tegemoetkoming. Hoe kan ik een sociaal abonnement voor de NMBS, De Lijn, TEC en MIVB bekomen?

Neem contact op met de betrokken instanties om in aanmerking te komen voor de ze voordelen.

Om dit voordeel te genieten, dien je enkel je eID te tonen aan de loketten voor het verkrijgen van een abonnement van de NMBS (2e klasse) en MIVB. Vanwege technische beperkingen kan het zijn dat de NMBS of MIVB om een papieren attest vraagt. 

Wat betreft de abonnementen van De Lijn en TEC, is het attest van de mutualiteit nog steeds noodzakelijk. Je kan dit attest verkrijgen in een van onze kantoren, door ons te contacteren of door het te bestellen via e-Mut.