Veelgestelde vragen

Behoor ik tot de groep van risicopatiënten voor Covid-19 vaccinatie?

Controleer online op MyHealthViewer of je een risicopatiënt bent  

Vanaf 8 april kan je op het online platform MyHealthViewer controleren of je op de lijst staat met risicopatiënten die voorrang krijgen op een coronavaccin. Daar kan je ook zien of je vaccinatiedatum al ingepland is. Als je niet op de lijst staat, zal je volgens je leeftijd gevaccineerd worden. 

We helpen je graag om nu al af te leiden of je mogelijk op de lijst staat. Hieronder vind je een lijst met aandoeningen die je recht geven op een eerdere vaccinatie. Staat jouw aandoening op de lijst, dan sta jij op de lijst als risicopatiënt. Ben je ná 30 juni 2020 ziek geworden door een van deze aandoeningen, dan sta je niet op de lijst.

Voor personen vanaf 45 tot en met 64 jaar

 • Kanker
  In de laatste 5 jaar heb je een kankerbehandeling gehad voor een tumor. Indien je al 5 jaar hersteld bent van je kanker, dan sta je niet op de lijst omdat je geen extra risico meer hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. In dat geval kan niemand je op de lijst zetten.
 • Diabetes
  Je hebt diabetes en neemt medicatie om je suikerspiegel te laten dalen. Zowel de pillen als de  spuiten komen in aanmerking. Heb je diabetes maar volg je geen enkele behandeling of volg je een alternatieve behandeling, dan sta je niet op de lijst. Heb je een vaste huisarts die je globaal medisch dossier (GMD) beheert, dan heeft hij ervoor gezorgd dat je op de lijst staat. Heb je geen huisarts en wil je eerder gevaccineerd worden? Dan kan dat via een huisarts die je hiervoor aanmeldt.
 • Ernstig longprobleem
  Je hebt een ernstig longprobleem en krijgt chronisch zuurstof of ademhalingsondersteuning (geldt ook bij obesitas). Heb je een slaapapneusyndroom, dan kom je niet in aanmerking voor  prioriteit bij vaccinatie.
  Je hebt een ernstig longprobleem en neemt daarvoor elke dag medicatie en dat gedurende minstens 3 maanden (bijvoorbeeld puffers).
 • Je lijdt aan hoge bloeddruk en neemt daarvoor elke dag medicatie gedurende minstens 3 maanden. 
 • Je hebt een hartkwaal en je hebt daarvoor cardiale revalidatie gevolgd in het ziekenhuis.
 • Je hebt een geheugenkliniek geconsulteerd of je neemt medicatie specifiek voor dementie.
 • Je volgde het afgelopen jaar een logopedische behandeling wegens een cerebrovasculair accident (CVA), zoals een hersenbloeding, beroerte of herseninfarct.

Voor personen vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar

 • Je bent pre-transplantpatiënt of transplantpatiënt.
 • Je krijgt nierdialyse (kunstnier) onder gelijk welke vorm hemodialyse, abdominale dialyse.   Personen met chronische nierinsufficiëntie die enkel door een specialist worden behandeld zonder enige vorm van dialyse staan niet op de lijst.
 • Je hebt een vorm van bloedkanker die gediagnosticeerd is vóór 30.06.2020.
 • Je neemt immunosuppressiva gedurende meer dan 3 maand vóór 30.06.2020.

Voor enkele aandoeningen is het voor de ziekenfondsen onmogelijk om via hun gegevens de juiste personen te vinden. Daardoor zitten ze niet in de selectie van de ziekenfondsen. Heb je een van deze aandoeningen, dan is het de huisarts die je op de lijst van prioritaire vaccinatie zet. Heb je een GMD-arts, dan gebeurt dat automatisch via het elektronisch dossier. Heb je geen GMD-arts maar wil je prioritair gevaccineerd worden? Ga dan langs bij een huisarts.

In deze gevallen sta je niet automatisch op de lijst

 • Je hebt het syndroom van Down, je woont niet in een collectiviteit, je hebt geen enkele aandoening van de lijst hierboven en je hebt geen huisarts.
 • Je bent hiv-patiënt, je medicatie is pas opgestart of heeft niet het gewenste effect waardoor je een CD+-waarde hebt van < 350 cellen/µL, je hebt geen enkele aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt geen huisarts.
 • Je lijdt aan obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI = 30, je hebt verder geen andere aandoeningen zoals hierboven vermeld, je bent het laatste jaar niet geopereerd voor deze obesitas en je hebt geen huisarts.
 • Je hebt een zeldzame aandoening die deel uitmaakt van het officiële register van zeldzame aandoeningen en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.
 • Je lijdt aan leverinsufficiëntie, je hebt geen andere aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.

Is het nog niet duidelijk of je op de lijst staat? Onder delegatie van de arts-directeur kunnen, vanaf april, bepaalde medewerkers van je ziekenfonds dat voor je opzoeken.
Neem contact op met je ziekenfonds.

Wil je weten waarom je wel of niet op de lijst staat, neem dan contact met je huisarts. Hij kent de selectiecriteria en kan die toetsen aan je medische toestand.

Beslist mijn ziekenfonds of ik tot een prioritaire doelgroep behoor?

Neen. Het is de overheid die bepaalt wie tot een risicogroep behoort. Het gaat voornamelijk om mensen met bepaalde gezondheidsproblemen. Dankzij gegevens van de ziekenfondsen en van de huisartsen kan de overheid deze mensen voorrang geven.
De ziekenfondsen zorgen er dus enkel voor dat enkele belangrijke gegevens worden doorgestuurd naar de overheid, zodat de overheid kan beslissen wie voorrang krijgt.
Deze gegevens worden automatisch door de ziekenfondsen en de huisartsen bezorgd aan de overheid. De burger of patiënt moet (en kan) hier zelf niets voor doen.

Voor de duidelijkheid: wij geven geen medische gegevens door, wij laten enkel weten wie er volgens de regels van de overheid behoort tot de risico-groepen die prioritair mogen gevaccineerd worden.

Als ziekenfonds kunnen wij niet vertellen of iemand op de lijst staat, en op welke plaats op die lijst iemand staat. Onze toepassingen laten dit niet toe. Alle gegevensuitwisseling gebeurt met goedkeuring van het Informatiebeveiligingscomité (privacy-commissie).

Wanneer krijg ik een uitnodiging?

In het begin zullen er onvoldoende vaccins zijn om iedereen tegelijk te vaccineren, maar het is wel de bedoeling dat iedereen de kans krijgt om zich te laten vaccineren. Daarom zijn er prioritaire groepen bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen en een maatschappelijk debat. Hieronder vind je de verschillende groepen. Wanneer elke groep gevaccineerd wordt, hangt sterk af van de hoeveelheid beschikbare vaccins. Meer informatie daarover vind je op laatjevaccineren.be. De data (maanden) die we hier dus aangeven, kunnen dus zeker nog veranderen.

1. Woonzorgcentra en zorgpersoneel
• In de eerste fase, in januari en februari, zullen de bewoners en het personeel van woonzorgcentra aan de beurt komen.
• Na de woonzorgcentra komen de andere collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers aan bod.
• Vervolgens is het aan de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen en de eerstelijnsgezondheidszorg.
• Daarna komt het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorginstellingen aan de beurt.

2. 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen
• Daarna komen alle 65-plussers aan de beurt.
• Daarop volgen de mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.
• Ook mensen met essentiële beroepen komen aan de beurt (bv. brandweer en politie). Wie dat precies zijn, moet nog worden bepaald.

3. Rest van de bevolking
In een derde fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komt de rest van de volwassen bevolking aan de beurt.

Ik ben niet mobiel. Hoe of waar kan ik me laten vaccineren?

Je laten vaccineren in het vaccinatiecentrum zal altijd de snelste weg zijn om gevaccineerd te worden. Als je kan, ga je dus best in op je uitnodiging om naar het vaccinatiecentrum te komen.

Je kan je daarbij laten helpen:

Kan je je door gezondheidsproblemen niet verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, ook niet met hulp, dan kan je in overleg met je huisarts thuis gevaccineerd worden.

Dan kan bijvoorbeeld als je:

 • Bedlegerig​​ bent
 • Een vorm van dementie​​ hebt die een verplaatsing naar het vaccinatiecentrum moeilijk maakt
 • Lijdt aan een ernstige psychiatrische problematiek​​
 • Je door een ernstige fysieke handicap niet kan verplaatsen
 • Je behandeling de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum te risicovol maakt

Je huisarts zal beoordelen of je beter thuis gevaccineerd moet worden of toch naar het vaccinatiecentrum kan gaan.
Neem dus contact op met je huisarts.

Hoe geraak ik aan een Europees Covid-19-certificaat?

Er zijn drie wegen om aan een certificaat te komen. 

 • Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena, krijg je een gevalideerde QR-code. Bewaar het certificaat op je gsm zodat je ook zonder internet de QR-code kunt laten zien. Het certificaat kun je laten afdrukken en Bpost bezorgt het in je brievenbus. Hou rekening met minstens vier dagen verwerkingstijd.
 • PC: via www.myhealthviewer.be (vanaf 23/6) en de identificatie via Itsme of ehealth met je identiteitskaart. Je krijgt een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code dat je kunt opslaan en kunt afdrukken met je eigen printer.
 • Regionaal telefoonnummer: via een IVR (interactive voice responder) kun je je rijksregisternummer intikken en zo een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen. Dat certificaat wordt voor jou afgedrukt en verzonden naar je officieel adres. Hou rekening met vier dagen verwerkingstijd van ongeveer 1 week.​​​​​​​
  • Vlaanderen: 078 78 78 50 (van 9 tot 19u op weekdagen)
  • Brussel: 02 214 19 19 (van 9u-17u30 op weekdagen en van 10-17u30 in het weekend)
  • Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 032 (9u-17u op weekdagen)
  • Franse Gemeenschap (Wallonië): 071 31 34 93 (9u-19u van maandag tot zaterdag)