Hoe kan ik van dit voordeel genieten?

  1. Je hebt een globaal medisch dossier.
  2. Enkel raadplegingen bij artsen uit onderstaande specialismen komen in aanmerking voor de extra tussenkomst: cardiologie, dermato-venereologie, endocrinologie, gastro-enterologie, geriatrie, gynaecologie en verloskunde, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, neuropsychiatrie, neurologie, oftalmologie, otorhinolaryngologie (ORL), pneumologie, psychiatrie, reumatologie, stomatologie, urologie

Opgelet! Je krijgt de extra tussenkomst slechts 1x per kalenderjaar per specialisme.

Hoe krijg je de tussenkomst?

  1. Laat het document 'verwijzing naar een geneesheer-specialist' volledig invullen door je huisarts. (De specialist hoeft niets in te vullen op het document.)
  2. Breng het verwijsdocument samen met je getuigschrift voor verstrekte hulp van de raadpleging bij de specialist binnen bij onze mutualiteit.