Trap 1: Zorgbudget voor personen met een handicap

Heb je beperkte zorg en ondersteuning nodig? Dan krijg je een zorgbudget voor personen met een handicap. Dit budget:

 • bedraagt 300 euro per maand;
 • is om basiszorg te betalen;
 • is vrij te spenderen (geen bewijzen nodig).

Wat kan je er onder meer mee doen?

 • Een poetshulp inschakelen;
 • een vrijwilliger vergoeden die je meeneemt met de auto;
 • enkele dagen verblijven in een dagcentrum.

Tot 2020 moeten inwoners van Brussel geen wachttijd doorlopen in geval van laattijdige aansluiting.

Trap 2: Persoonsvolgend budget (PVB)

Heb je meer intensieve en gespecialiseerde zorg nodig? Dan kan je een aanvraag doen voor een persoonsvolgend budget. Momenteel kan je deze vergoeding aanvragen vanaf 17-jarige leeftijd. Wie jonger is dan 17 jaar, kan een beroep doen op het persoonlijk assistentiebudget (PAB). De aanvragen worden ingediend via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Voor het PVB geldt het volgende:

 • Het bedrag wordt berekend op basis van wat je nodig hebt.
 • Je moet het officieel aanvragen.
 • Je moet je uitgaven verantwoorden.

Wat kan je er onder meer mee doen?

 • Voor langere tijd in een dagcentrum verblijven;
 • nachtoppas organiseren;
 • een voltijdse assistent betalen.

Wens je meer info over het persoonsvolgend budget? Download dan hier onze brochure.

Geleidelijke invoering vanaf 2016

Het nieuwe systeem wordt geleidelijk ingevoerd. Niet iedereen stapt op hetzelfde moment in. De invoering zal voor iedereen anders zijn.

Opgelet: Je komt alleen in aanmerking voor deze nieuwe financiering als je vóór je 65ste verjaardag een erkenning van handicap gekregen hebt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Wat wordt er dan precies anders?

Als persoon met een handicap kon je vroeger ook een beroep doen op zorg en ondersteuning. Het budget ging tot nu toe echter rechtstreeks naar de voorzieningen (zoals dagcentra en begeleid wonen). Als persoon met een handicap kon je gebruikmaken van deze diensten. Uitzonderingen hierop zijn de mensen met een PAB (= persoonlijk-assistentiebudget) of personen die instapten in het PGB-experiment (= persoonsgebonden budget). Zij kregen immers al een budget op maat om hun zorg te organiseren.

Het nieuwe systeem PVF is de opvolger van het PAB. In dit nieuwe systeem gaat het budget rechtstreeks naar de persoon met een handicap. Zo kan hij of zij dus zelf de ondersteuning organiseren.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een budget?

Om te weten of jij in aanmerking komt voor een zorgbudget voor personen met een handicap of een persoonsvolgend budget (PVB), kan je een afspraak maken bij de dienst Maatschappelijk Werk van ons ziekenfonds. Onze maatschappelijk werkers helpen je dan graag verder! Hier kan je de contactgegevens van onze dienst Maatschappelijk Werk raadplegen.

Meer info?

Deze video geeft je meer informatie