Vlaanderen

 • 'Startbedrag' is in Vlaanderen het vroegere 'kraamgeld' of de 'geboortepremie'. Je kunt het startbedrag ten vroegste 4 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum en tot 5 jaar na de geboorte aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket  of kinderbijslag.

 • Hoeveel?
  Voor de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je in Vlaanderen een startbedrag (vroeger kraamgeld / geboortepremie en adoptiepremie) van € 1.167,33. Binnen één gezin kun je voor hetzelfde kind niet tegelijk het startbedrag voor een geboorte en een adoptie ontvangen. Het startbedrag bedraagt voor elk kind € 1.167,33. Het speelt geen rol of het je eerste kind is of niet. Ook voor tweelingen en meerlingen krijg je voor elk kind € 1.167,33.

 • Wanneer? 
  Je kunt het startbedrag ten vroegste 4 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum en tot 5 jaar na de geboorte aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket.

 • Aanvragen
  Je kunt het startbedrag aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds) zodra je in je zesde zwangerschapsmaand bent. Dat is dus vier maanden voor de geschatte geboortedatum.

  Je kiest zelf bij welke uitbetaler van het Groeipakket je de aanvraag van het startbedrag doet. Er zijn vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket: de publieke uitbetaler FONS en de private uitbetalers Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily en Parentia. Veranderen van uitbetaler kan na één jaar aansluiting. Kies je voor een nieuwe uitbetaler, dan geldt die keuze voor alle kinderen in je gezin. Je blijft dan minstens één jaar aangesloten.

 • Meer info
  Als je kind in Vlaanderen woont ga dan naar 'groeipakket' voor meer informatie. 

Brussel

 • Hoeveel?
  Als dit het eerste kind is van één beide ouders, bedraagt het kraamgeld (of de geboortepremie) 1167,32 euro. Vanaf het tweede kind krijg je een vergoeding van 530,60 euro. Zwanger of bevallen van een meerling? Dan krijg je voor elk kind een geboortepremie van 1167,32 euro. Of het nu het eerste kindje is of niet.

 • Wanneer? 
  Je kan het aanvragen vanaf de zesde maand van je zwangerschap. Je ontvangt het kraamgeld ten vroegste 2 maanden voor de verwachte bevallingsdatum.

 • Aanvragen 
  Bij Famiris kan je eenvoudig je geboortepremie op verschillende manieren aanvragen.

  Dankzij hun online tools is de aanvraag van de premie kinderspel. Hou je rijksregisternummer en geboorteattest (van je arts, gynaecoloog of vroedvrouw) bij de hand.

  Heb je al een dossier bij Famiris? Vraag je premie aan via myFamiris (vroeger myFAMIFED) of via hun aanvraagmodule.
  Heb je nog geen dossier bij Famiris? Vraag je kraamgeld aan via deze online aanvraagmodule.

  Er zijn nog andere uitbetalers waar je terecht kan waaronder InfinoKidslife ... 

 • Meer info
  Als je kind in Brussel woont ga daar naar de webpagina  van 'iriscare' voor meer informatie.

Wallonië

 • Hoeveel?
  Bij de geboorte krijg je 1.167,33 euro per kind.

 • Wanneer? 
  Je krijgt de geboortepremie ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

 • Aanvragen
  Er zijn twee verschillende opties:
  1) Je vraagt de premie aan voor de geboorte
  Vraag de geboortepremie aan door een formulier in te vullen afkomstig van één van de volgende fondsen: Famiwal, Parentia, Camille, Kidslife,  Infino. Vergeet ook niet het zwangerschapsattest van de gynaecoloog (opgesteld bij een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken) bij te voegen.
            
  2) Je vraagt de premie aan na de geboorte
  In dat geval stuur je best zo snel mogelijk de geboorteakte (verkregen bij de gemeente) door.

 • Meer info
  webpagina 'agence pour une vie de qualité (aviq): als je kind in Wallonië woont

Duitstalige gemeenschap