Loontrekkende werknemers (arbeiders en bedienden)

Naar de werkgever

Binnen de twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van de arbeidsongeschiktheid, stuur je een medisch getuigschrift naar je werkgever (bij voorkeur aangetekend) of geef je het af aan de onderneming in ruil voor een ontvangstbewijs. Tenzij de collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement een andere termijn vooropstelt.
Opmerking: Als je meerdere werkgevers hebt, moet je alle activiteiten bij al je werkgevers stopzetten.

Naar het ziekenfonds

Verwittig de adviserend arts van de mutualiteit via een origineel medisch getuigschrift of via het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Dat document moet de diagnose met betrekking tot je arbeidsongeschiktheid vermelden en volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend zijn. Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid moet verplicht de einddatum van je ongeschiktheid bevatten. Indien dit niet het geval is, kunnen wij niet overgaan tot uitbetaling van je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid!

Het RIZIV heeft de behandelende arts een vereenvoudigd medisch attest ter beschikking gesteld, aangepast aan het telefonisch medisch advies tijdens de Covid-19-crisis. Download het aangepaste arbeidsongeschiktheidscertificaat.

Wanneer?
 • Je bent bediende: uiterlijk op de 28e dag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
 • Je bent arbeider: uiterlijk op de 14e dag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
 • Je bent uitzendkracht: wij raden je aan om het getuigschrift uiterlijk te verzenden op de 2e dag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
 • Bij een ziekenhuisverblijf worden de termijnen om het medische getuigschrift in te dienen verlengd tot de 2e werkdag na het einde van het ziekenhuisverblijf.
Opgelet !
 • Je dient ons steeds het originele document te verschaffen. Je kunt het getuigschrift met de post versturen (de postdatum geldt als bewijs) of tegen een ontvangstbewijs afgeven in een van onze kantoren.
 • Indien een ziekenhuisopname gepland is of als je je om medische redenen niet kunt verplaatsen voor een medische controle, kun je dit het best ook vermelden op het getuigschrift, net als de duur van het ziekenhuisverblijf of de immobiliteit. Zo vermijd je onnodig opgeroepen te worden.
 • Het bewijs van de afgifte of de verzending van het medische getuigschrift moet door jou geleverd worden. In geval van laattijdige afgifte van het medische getuigschrift geldt een sanctie van 10 %. De uitkeringen mogen pas volledig worden toegekend vanaf de eerste werkdag na de afgifte van het getuigschrift. Indien je de verschillende bepalingen niet naleeft, riskeer je dat de storting van je ziekte-uitkeringen geweigerd of vertraagd wordt.

Formaliteiten bij een arbeidsongeschiktheid die begint in het buitenland

 • Als de arbeidsongeschiktheid zich voordoet tijdens een verblijf in het buitenland, neem dan onmiddellijk contact op met je ziekenfonds.
 • Als het attest afkomstig is uit een land waarmee geen overeenkomst bestaat, zal de adviserend arts weigeren de arbeidsongeschiktheid te erkennen.
 • Als het attest afkomstig is uit een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten, zijn de uiterste inleverdata dezelfde als bij een arbeidsongeschiktheid in België, waarbij de poststempel geldt als bewijs.

Werklozen

 • Noteer de letter Z van ziekte op je stempelkaart voor alle dagen waarop je arbeidsongeschikt bent.
 • Uiterlijk op de tweede dag vanaf het begin van je arbeidsongeschiktheid, verwittig de adviserend arts van de mutualiteit via een origineel medisch getuigschrift, via het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid of via een kennisgeving van arbeidsongeschiktheid afgeleverd door het gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het getuigschrift moet de diagnose met betrekking tot je arbeidsongeschiktheid vermelden en volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend zijn. Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid moet verplicht de einddatum van je ongeschiktheid bevatten. Indien dit niet het geval is, kunnen wij niet overgaan tot uitbetaling van je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid!
  Het RIZIV heeft de behandelende arts een vereenvoudigd medisch attest ter beschikking gesteld, aangepast aan het telefonisch medisch advies tijdens de Covid-19-crisis. Download het aangepaste arbeidsongeschiktheidscertificaat.
Opgelet !
 • Je dient ons steeds het originele document te verschaffen. Je kunt het getuigschrift met de post versturen (de postdatum geldt als bewijs) of tegen een ontvangstbewijs afgeven in een van onze kantoren.
 • Indien een ziekenhuisopname gepland is of als je je om medische redenen niet kunt verplaatsen voor een medische controle, kun je dit het best ook vermelden op het getuigschrift, net als de duur van het ziekenhuisverblijf of de immobiliteit. Zo vermijd je onnodig opgeroepen te worden.
 • Het bewijs van de afgifte of de verzending van het medische getuigschrift moet door jou geleverd worden. In geval van laattijdige afgifte van het medische getuigschrift geldt een sanctie van 10 %. De uitkeringen mogen pas volledig worden toegekend vanaf de eerste werkdag na de afgifte van het getuigschrift. Indien je de verschillende bepalingen niet naleeft, riskeer je dat de storting van je ziekte-uitkeringen geweigerd of vertraagd wordt.

Formaliteiten bij een arbeidsongeschiktheid die begint in het buitenland

 • Als de arbeidsongeschiktheid zich voordoet tijdens een verblijf in het buitenland, neem dan onmiddellijk contact op met je ziekenfonds.
 • Als het attest afkomstig is uit een land waarmee geen overeenkomst bestaat, zal de adviserend arts weigeren de arbeidsongeschiktheid te erkennen.
 • Als het attest afkomstig is uit een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten, zijn de uiterste inleverdata dezelfde als bij een arbeidsongeschiktheid in België, waarbij de poststempel geldt als bewijs.

Zelfstandigen

Uiterlijk op de 7e dag na de eerste dag van jouw arbeidsongeschiktheid, verwittig de adviserend arts van de mutualiteit via een origineel medisch getuigschrift of via het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Dat document moet de diagnose met betrekking tot je arbeidsongeschiktheid vermelden en volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend zijn. Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid moet verplicht de einddatum van je ongeschiktheid bevatten. Indien dit niet het geval is, kunnen wij niet overgaan tot uitbetaling van je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid! Bij een ziekenhuisverblijf wordt de termijn om het medische getuigschrift in te dienen verlengd tot de 2e werkdag na het einde van het ziekenhuisverblijf.

Het RIZIV heeft de behandelend arts een vereenvoudigd medisch attest ter beschikking gesteld, aangepast aan het telefonisch medisch advies tijdens de Covid-19-crisis. Download het aangepaste arbeidsongeschiktheidscertificaat.

Opmerking: Als je een zelfstandig bijberoep of meer dan één werkgever hebt, moet je alle activiteiten stopzetten.

  Opgelet !
  • Je dient ons steeds het originele document te verschaffen. Je kunt het getuigschrift met de post versturen (de postdatum geldt als bewijs) of tegen een ontvangstbewijs afgeven in een van onze kantoren.
  • Indien een ziekenhuisopname gepland is of als je je om medische redenen niet kunt verplaatsen voor een medische controle, kun je dit het best ook vermelden op het getuigschrift, net als de duur van het ziekenhuisverblijf of de immobiliteit. Zo vermijd je onnodig opgeroepen te worden.
  • Het bewijs van de afgifte of de verzending van het medische getuigschrift moet door jou geleverd worden. In geval van laattijdige afgifte van het medische getuigschrift geldt een sanctie van 10 %. De uitkeringen mogen pas volledig worden toegekend vanaf de eerste werkdag na de afgifte van het getuigschrift. Indien je de verschillende bepalingen niet naleeft, riskeer je dat de storting van je ziekte-uitkeringen geweigerd of vertraagd wordt.

  Formaliteiten bij een arbeidsongeschiktheid die begint in het buitenland

  • Als de arbeidsongeschiktheid zich voordoet tijdens een verblijf in het buitenland, neem dan onmiddellijk contact op met je ziekenfonds.
  • Als het attest afkomstig is uit een land waarmee geen overeenkomst bestaat, zal de adviserend arts weigeren de arbeidsongeschiktheid te erkennen.
  • Als het attest afkomstig is uit een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten, zijn de uiterste inleverdata dezelfde als bij een arbeidsongeschiktheid in België, waarbij de poststempel geldt als bewijs.

  Ambtenaren (statutairen)

  Vanaf het begin van je arbeidsongeschiktheid, verwittig Medex, het bestuur voor medische expertise, of de door je werkgever aangeduide verzekeringsmaatschappij via het ad hoc-getuigschrift dat je bezorgd werd en dat moet worden ingevuld door je behandelende geneesheer. Dat getuigschrift moet de diagnose met betrekking tot je arbeidsongeschiktheid vermelden en volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend zijn. Je dient ons steeds het originele document te verschaffen.

  Opgelet !
  • Je dient ons steeds het originele document te verschaffen. Je kunt het getuigschrift met de post versturen (de postdatum geldt als bewijs) of tegen een ontvangstbewijs afgeven in een van onze kantoren.
  • Indien een ziekenhuisopname gepland is of als je je om medische redenen niet kunt verplaatsen voor een medische controle, kun je dit het best ook vermelden op het getuigschrift, net als de duur van het ziekenhuisverblijf of de immobiliteit. Zo vermijd je onnodig opgeroepen te worden.
  • Het bewijs van de afgifte of de verzending van het medische getuigschrift moet door jou geleverd worden. In geval van laattijdige afgifte van het medische getuigschrift geldt een sanctie van 10 %. De uitkeringen mogen pas volledig worden toegekend vanaf de eerste werkdag na de afgifte van het getuigschrift. Indien je de verschillende bepalingen niet naleeft, riskeer je dat de storting van je ziekte-uitkeringen geweigerd of vertraagd wordt.

  Formaliteiten bij een arbeidsongeschiktheid die begint in het buitenland

  • Als de arbeidsongeschiktheid zich voordoet tijdens een verblijf in het buitenland, neem dan onmiddellijk contact op met je ziekenfonds.
  • Als het attest afkomstig is uit een land waarmee geen overeenkomst bestaat, zal de adviserend arts weigeren de arbeidsongeschiktheid te erkennen.
  • Als het attest afkomstig is uit een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten, zijn de uiterste inleverdata dezelfde als bij een arbeidsongeschiktheid in België, waarbij de poststempel geldt als bewijs.