Sociale dienst

Hoe kan ik contact opnemen of een afspraak maken met de Sociale dienst?

Je kunt bij de Sociale dienst terecht tijdens de zitdagen. Daarnaast is het ook mogelijk om via het contactformulier of telefonisch (iedere dag tussen 8.30 en 10 uur) een afspraak te maken.

Een overzicht van wanneer onze zitdagen zijn en de telefoonnumers waarop je ons kan contacteren, kan je hier terugvinden.

Hoe kan de Sociale dienst mij helpen als ik problemen ondervind door ouderdom?

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar je vragen en zoeken uit hoe ze je kunnen verder helpen. Ze geven je informatie en advies over verschillende financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen. Op die manier helpen we je om een maximum aan rechten te verkrijgen.

Zo kun je bij ons terecht voor informatie, advies en hulp over onder andere:

 • zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen voor ouderen of personen met een beperking;
 • aanvragen van zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • keuze voor een ouderenvoorziening;
 • oplossingen omtrent mobiliteit (korting openbaar vervoer, een parkeerkaart voor personen met een beperking, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer van mindermobielen...)
 • steun uit fondsen voor kankerpatiënten;
 • vragen rond het levenseinde;
 • vragen rond omgaan met dementie;
 • hulp bij aanvragen van een tussenkomst via de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld herstelkuren en kort- en dagverblijven).
 • keuze voor een ouderenvoorziening;

Ook voor begeleiding (waaronder zorg-, traject- en psychosociale begeleiding)  kun je bij de Sociale dienst terecht. Onze maatschappelijk werkers geven informatie en gaan samen met jou op zoek naar oplossingen.

 

Hoe kan de Sociale dienst mij helpen als ik problemen ondervind door arbeidsongeschiktheid of invaliditeit?

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar je vragen en zoeken uit hoe ze je kunnen verder helpen. Ze geven je informatie en advies over verschillende financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen. Op die manier helpen we je om een maximum aan rechten te verkrijgen. Ook voor begeleiding (waaronder zorg-, traject- en psychosociale begeleiding) en vragen en problemen rond langdurige arbeidsongeschiktheid (financiële problemen, nood aan ondersteuning, zorg en hulpmiddelen ...) kun je bij de Sociale dienst terecht. Onze maatschappelijk werkers geven informatie en gaan samen met jou op zoek naar oplossingen.

Zo kun je bij ons terecht voor informatie, advies en hulp over onder andere:

 • tegemoetkomingen voor personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid of zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen voor ouderen of personen met een beperking;
 • oplossingen omtrent mobiliteit (korting openbaar vervoer, een parkeerkaart voor personen met een beperking, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer van mindermobielen...);
 • sociaal tarief voor telefonie en internet;
 • steun uit fondsen voor kankerpatiënten;
 • ... 

 

Hoe kan de Sociale dienst mij helpen als ik problemen ondervind door een beperking?

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar je vragen en zoeken uit hoe ze je kunnen verder helpen. Ze geven je informatie en advies over verschillende financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen. Op die manier helpen we je om een maximum aan rechten te verkrijgen.

Zo kun je bij ons terecht voor informatie, advies en hulp over onder andere:

 • zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen voor personen met een beperking;
 • aanvraag tussenkomst van het VAPH (ook beeleiding bij het opmaken van een ondersteuningsplan voor de aanvraag van een PVB)
 • tegemoetkomingen voor personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid of zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • oplossingen omtrent mobiliteit (korting openbaar vervoer, een parkeerkaart voor personen met een beperking, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer van mindermobielen...);
 • sociaal tarief voor telefonie en internet;
 • hulp bij aanvragen van een tussenkomst via de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld Medi’kids, herstelkuren en kort- en dagverblijven).
 • ... 

Ook voor begeleiding (waaronder zorg-, traject- en psychosociale begeleiding én het opmaken van een ondersteuningsplan voor de aanvraag van een PVB) en vragen en problemen rond langdurige arbeidsongeschiktheid (financiële problemen, nood aan ondersteuning, zorg en hulpmiddelen ...) kun je bij de Sociale dienst terecht. Onze maatschappelijk werkers geven informatie en gaan samen met jou op zoek naar oplossingen.

 

Komt een sociaal assistent(e) ook op huisbezoek?

Indien het voor jou onmogelijk is om je woning te verlaten vanwege bijvoorbeeld een ziekte of handicap, kan je een huisbezoek aanvragen.

Huisbezoeken kunnen aangevraagd worden via het contactformulier of telefonisch (iedere dag tussen 8.30 en 10 uur).
Een overzicht van de telefoonnummers per regio, vind je hier.

Met welke vragen kan ik terecht bij de Sociale dienst?

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar je vragen en zoeken uit hoe ze je kunnen verder helpen. Ze geven je informatie en advies over verschillende financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen. Op die manier helpen we je om een maximum aan rechten te verkrijgen.

Zo kun je bij ons terecht voor informatie, advies en hulp over onder andere:

 • zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen voor ouderen of personen met een beperking;
 • tegemoetkomingen voor personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid of zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • oplossingen omtrent mobiliteit (korting openbaar vervoer, een parkeerkaart voor personen met een beperking, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer van mindermobielen...);
 • sociaal tarief voor telefonie en internet;
 • steun uit fondsen voor kankerpatiënten;
 • keuze voor een ouderenvoorziening;
 • vragen rond het levenseinde;
 • vragen rond omgaan met dementie;
 • hulp bij aanvragen van een tussenkomst via de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld Medi’kids, herstelkuren en kort- en dagverblijven).

Ook voor begeleiding (waaronder zorg-, traject- en psychosociale begeleiding) en vragen en problemen rond langdurige arbeidsongeschiktheid (financiële problemen, nood aan ondersteuning, zorg en hulpmiddelen ...) kun je bij de Sociale dienst terecht. Onze maatschappelijk werkers geven informatie en gaan samen met jou op zoek naar oplossingen.

Tot slot wil onze dienst steeds proactief te werk gaan door signalen die kunnen wijzen op hulpbehoevendheid nauwlettend in het oog te houden, zodat er snel gereageerd kan worden.

 

Waar kan ik een klacht indienen over de Sociale dienst?

Ben je niet tevreden?
We proberen je uiteraard zo goed mogelijk te helpen. Als je toch niet tevreden bent met de dienstverlening, kun je je probleem steeds melden aan een van onze maatschappelijk werkers. Vaak kan het probleem op een eenvoudige manier opgelost worden.

Komen jullie niet tot een oplossing? Dan kun je een officiële klacht indienen via het ziekenfonds (Ombudsdienst en Kwaliteit van diensten) of bij de overheid:
- voor bewoners van Vlaanderen: Agentschap Zorg & Gezondheid, Afdeling Preventie, Eerstelijn & Thuiszorg, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1000 Brussel;
- voor bewoners van Brussel: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, Louizalaan 183, 1050 Brussel.

Ik heb veel (medische) kosten, kunnen de sociaal assistenten me helpen zoeken naar oplossingen en financiële hulp? 

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar je vragen en zoeken uit hoe ze je kunnen verder helpen. Ze geven je informatie en advies over verschillende financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen. Op die manier helpen we je om een maximum aan rechten te verkrijgen.

Zo kun je bij ons terecht voor informatie, advies en hulp over onder andere:

 • tegemoetkomingen voor personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid of zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • info en doorverwijzing op vlak van schuldhulpverlening
 • oplossingen omtrent mobiliteit (korting openbaar vervoer, een parkeerkaart voor personen met een beperking, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer van mindermobielen...);
 • sociaal tarief voor telefonie en internet;
 • steun uit fondsen voor kankerpatiënten;
 • hulp bij aanvragen van een tussenkomst via de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld Medi’kids, herstelkuren en kort- en dagverblijven).
 • ... 

Ook voor begeleiding (waaronder zorg-, traject- en psychosociale begeleiding) en vragen en problemen rond langdurige arbeidsongeschiktheid (financiële problemen, nood aan ondersteuning, zorg en hulpmiddelen ...) kun je bij de Sociale dienst terecht. Onze maatschappelijk werkers geven informatie en gaan samen met jou op zoek naar oplossingen.

Ik heb moeite met het uitvoeren van mijn dagelijkse taken (poetsen, koken, me verplaatsen …). Wie kan me hierbij helpen?

Je wordt een dagje ouder of bent minder mobiel door een ziekte, ingreep, ongeval of handicap? Geen nood, ons Thuiszorgcentrum biedt jong en oud een uitgebreid aanbod diensten om het huishouden niet te verwaarlozen en vooral, het leven thuis makkelijker te maken. Maar we trachten ook onvoorziene situaties een stap voor te zijn.

Ons volledig aanbod kan je hier consulteren.

Hoe werkt een noodoproepsysteem?

Het personenalarm bestaat uit een klein zendertje dat rond de hals (of aan de pols) gedragen wordt, een alarmtoestel dat op je telefoon is aangesloten en een alarmcentrale die over je gegevens beschikt. Je moet dus een vaste telefoonaansluiting hebben om het personenalarm te gebruiken.

De alarmcentrale is alle dagen van de week de klok rond bereikbaar. Je krijgt altijd iemand aan de lijn, ook in het weekend en 's nachts.

Als je hulp nodig hebt, druk je op de rode knop in het midden van de zender. De oproep wordt onmiddellijk doorgeschakeld met de alarmcentrale die een lijst van je noodnummers heeft. Dat kan gaan over familieleden, vrienden of buren. De alarmcentrale belt dan onmiddellijk naar de eerste persoon op je lijst en licht deze in over je situatie. Als hij niet opneemt, wordt de volgende op de lijst gebeld. Als niemand van je contactpersonen bereikbaar is, dan neemt de alarmcentrale contact op met de hulpdiensten.

Je kan via onze medishop een personenalarm bestellen.

Waarmee kan een multidisciplinair team (MDT) mij helpen?

Het Multidisciplinair Team (MDT) staat staat klaar voor alle personen met een (vermoeden van) handicap, zowel minder- als meerderjarigen, die vragen hebben over de hulpverlening van het VAPH.

Zo helpen onze medewerkers je met vragen rond:

 • budgetten van het VAPH (het persoonsvolgend budget of persoonlijk assistentiebudget);
 • individuele materiële bijstand (bv. woningaanpassingen);
 • zorg in voorzieningen of aan huis.

Als je meer informatie hierover wil opvragen of een aanvraag wil starten kan je altijd met ons contact opnemen via het contactformulier.

Waarmee kan een indicatiesteller mij helpen?

Onze indicatiestellers helpen je met je aanvraag voor een Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden van de Vlaamse Sociale Bescherming. Zo gaan de medewerkers na of je recht hebt op dit zorgbudget door te kijken naar wat je zelf nog kunt in het dagelijkse leven en voor welke taken je hulp nodig hebt.

Kom je in aanmerking voor het Zorgbudget Zwaar Zorgbehoevenden? Dan kun je maandelijks een vergoeding van € 130 krijgen van de Vlaamse Sociale Bescherming. Met deze vergoeding kun je een deel van je niet-medische kosten betalen.

Voor meer info of een afspraak kun je van maandag tot vrijdag bellen naar onze indicatiestellers op het nummer 02 546 15 85 (van 9 tot 12 uur).