Was je werknemer (arbeider of bediende) voor je arbeidsongeschikt?

Het bedrag van je dagelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering is gelijk aan 60% van je bruto dagloon. Dit bedrag is beperkt.

Vanaf de derde maand van je arbeidsongeschiktheid wordt een gewaarborgde minimumuitkering gegarandeerd. Deze is beperkt tot het gederfde loon.

Vanaf de vierde maand van je arbeidsongeschiktheid wordt je dossier opnieuw geanalyseerd. Het minimumbedrag van je dagelijkse uitkering wordt vanaf dan berekend op basis van je gezinssituatie (met of zonder gezinslast) en je beroepssituatie (“regelmatige werknemer” of “niet regelmatige werknemer”) of kan onveranderd blijven.

Om het minimumbedrag van je arbeidsongeschiktheidsuitkering te kennen, klik hier.