Voorafgaande zorgplanning

Waarom een voorafgaande zorgplanning laten vastleggen?

  • Je kan zelf vastleggen wat je belangrijk vindt bij het krijgen van zorg.
  • Iemand die jij kiest kan beslissingen voor jou maken, als je het zelf niet meer kan.
  • Familie en/of vrienden hebben geen schuldgevoelens omdat ze bepaalde medische handelingen wel of niet laten uitvoeren.
  • Het creëert gemoedsrust, omdat je op voorhand over je levenseinde nagedacht hebt.

Wilsverklaring

Een wilsverklaring legt officieel vast welke medische behandelingen, zorg, uitvaart … je wel of niet wenst op het moment dat je dit zelf niet meer kan duidelijk maken. Je kan je keuzes vastleggen in wilsverklaringen. Er bestaan twee soorten wilsverklaringen: de positieve en negatieve wilsverklaring. In een positieve wilsverklaring legt vast wat je zeker wilt. In een negatieve wilsverklaring leg je vast wat je zeker niet wilt.

Een voorbeeld van een positieve wilsverklaring is euthanasie deze is niet wettelijk binden. Een arts heeft de vrijheid om hier wel of niet op in te gaan.

Een voorbeeld van een negatieve wilsverklaring is de wens om niet geranimeerd te worden. Deze is wettelijk bindend zelf indien deze jaren voordien vastgelegd werd.

In een wilsverklaring kan je onder andere het volgende terugvinden:

  • Een behandeling weigeren of stopzetten. Bijvoorbeeld chemotherapie, bestraling, operatie ...
  • Wel of niet reanimeren
  • Verzoek om euthanasie
  • Wel of niet afstaan van bepaalde organen
  • Wensen rond de uitvaart
  • Lichaam schenken aan de wetenschap

Belangrijk! Je wilsverklaring is onbeperkt geldig, als je van mening verandert moet je dit dus laten aanpassen!

Zorgvolmacht

In een zorgvolmacht bepaal jij wie je goederen zal beheren. Dit gaat dan over je woning, rekeningen, inkomsten enzovoort. Op het moment dat je het niet meer zelf kan, zal deze persoon dit dan overnemen. Deze persoon is de gemachtigde en zal alles beheren waaronder het betalen van facturen en dergelijke.

In een zorgvolmacht kunnen ook dingen staan over jezelf en je leven zoals wanneer je wil opgenomen worden in een woonzorgcentrum.

Wat als je geen beslissingen meer kan maken en geen zorgvolmacht opmaakt?

Als je zelf geen beslissingen meer kan nemen, zal de rechter een bewindvoerder aanstellen. Een bewindvoerder beheert je vermogen (woning, rekeningen ...) en dat onder toezicht van een rechter. Dit kan een advocaat, maar ook een familielid of vriend zijn.

Hoe beginnen aan een voorafgaande zorgplanning?

Het kan zijn dat je arts of een andere zorgverlener dit eerst zal aanhalen. Is dit niet het geval? En wil je hier graag met iemand over praten? Dan kan je altijd zelf je huisarts of een andere zorgverlener hierover aanspreken. Onze Sociale dienst kan je hier ook bij helpen.

Meer info?

www.leif.be/voorafgaande-zorgplanning/

www.mijnoudedag.be/

www.palliatievezorgvlaanderen.be/patient-mantelzorger/wat-kan-ik-zelf-bepalen/vroegtijdige-zorgplanning/