Wat te doen ?

Je bent arbeidsongeschikt als je je zelfstandige beroep volledig (dus voor 100%) moet stopzetten door een letsel of functionele stoornissen. Je hebt 14 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na het begin van je arbeidsongeschiktheid, om je bij het ziekenfonds ziek te melden. Bezorg het ziekenfonds een verklaring van arbeidsongeschiktheid. Verstuur het met de post of geef het tegen een ontvangstbewijs af aan een van onze loketten. Het ziekenfonds zal je dan een aantal formulieren toesturen die je ingevuld moet terugbezorgen. Via deze formulieren worden inlichtingen gevraagd over je arbeidsongeschiktheid en de stopzetting van je activiteiten of die van je bedrijf.

Tip: Raadpleeg je huisarts zodra je arbeidsongeschiktheid begint. Wij zullen je niet kunnen vergoeden voor ziektedagen die meer dan 14 dagen na deze raadpleging teruggaan.

 

Uitkeringen

Je uitkeringen worden uitbetaald vanaf de eerste ziektedag als je arbeidsongeschiktheid minimaal 8 dagen duurt. Anders wordt er geen uitkering uitbetaald.

Het ziekenfonds betaalt je een forfaitaire uitkering dat afhankelijk is van je gezinssituatie.

Gezinstoestand

Forfaits vanaf 01/01/22

Met gezinslast

66,20 €/dag

Alleenstaanden

52,72 €/dag

Samenwonenden

40,43 €/dag

Opgelet: je hebt geen recht op uitkeringen voor de ziekte dagen die meer dan 14 dagen teruggaan vóór je raadpleging bij je behandelend arts.