Onbetaald verlof

Printvriendelijke versiePDF-versie

Verlof zonder wedde

Je kan je werkgever steeds vragen om verlof zonder wedde te nemen. Samen met hem kan je dan bepalen onder welke voorwaarden en hoelang je verlof neemt. Je moet dus een akkoord bereiken, want verlof zonder wedde is geen recht.

 

Onbetaald verlof heeft ook gevolgen voor je rechten in de sociale zekerheid, meer bepaald in de werkloosheidsverzekering en in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

 

Sommige sectoren hebben een regeling voor verlof zonder wedde in hun collectieve arbeidsovereenkomst.

 

Stoppen met werken

Als je ontslag neemt om voor je kind te zorgen, krijg je geen uitkering voor de tijd dat je je kind opvoedt. Vermeld in je ontslagbrief duidelijk dat je de arbeidsovereenkomst verbreekt om je kind op te voeden.

 

Je behoudt wel je recht op uitkeringen tijdens de eerste 3 jaar na de geboorte van je kind, op voorwaarde dat je je minstens 6 maanden met de opvoeding van je kind bezig houdt. Als je je na die 6 maanden inschrijft als werkzoekende, kan je opnieuw een werkloosheidsuitkering ontvangen en ben je opnieuw gedekt voor alle sectoren van de sociale zekerheid.