Ongeschiktheid of invaliditeit?

Printvriendelijke versiePDF-versie

Na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid spreekt men van de invaliditeitsperiode.

De wettelijke termen primaire ongeschiktheid en invaliditeit hebben geen verband met de aard van de ongeschiktheid, noch met de medische aandoening. Zij verwijzen enkel naar de duur van de arbeidsongeschiktheid.

 

De personen die als invalide erkend worden, kunnen een verhoogde tegemoetkoming genieten, alsook bepaalde andere voordelen (fiscale aftrek, bepaalde gemeentetaksen ...).

 

 

 

ZIE OOK