Ontslag

Printvriendelijke versiePDF-versie

Ben je net je job kwijt? Hier vind je alle informatie om in orde te blijven met je ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Welke stappen moet je ondernemen?

 

VDAB / Actiris / Le FOREM

Je moet je zo snel mogelijk inschrijven bij de VDAB (voor de inwoners van Vlaanderen), Actiris (voor de inwoners van het Brusselse gewest) of Le FOREM (voor de inwoners van Wallonië). Met het bewijs van je inschrijving moet je naar je vakbond of de hulpkas om je situatie in orde te brengen en werkloosheidsuitkeringen te kunnen krijgen.

 

Het ziekenfonds

 

Als je recht hebt op werkloosheidsuitkeringen

Je moet geen contact opnemen met het ziekenfonds, want je gezondheidszorg blijft gedekt.

 

Als je geen recht hebt op werkloosheidsuitkeringen

Je moet contact met ons opnemen om je situatie te bekijken: inschrijving als persoon ten laste of als gerechtigde rijksregister om gedekt te blijven voor je gezondheidszorg.

 

Heb je een C4 gekregen?
Je moet alleen je C4 aan het ziekenfonds overmaken:
- als je op het moment van je ontslag arbeidsongeschikt of invalide was
- als je je arbeidsongeschiktheid aangeeft
- als je moederschapsrust aanvraagt.
Als je je in de twee laatste gevallen bevindt, voeg dan een kopie van je C4 toe aan het inlichtingsblad voor de dienst Vergoedingen.

Wat met de terugbetalingen van je gezondheidszorg?

Tijdens de werkloosheidsperiode behoud je al je rechten op de terugbetaling van de gezondheidszorg:

  • Tot het einde van het lopende jaar behoud je automatisch dit recht voor raadplegingen bij algemene geneesheren en kinesitherapeuten, ziekenhuiskosten, geneesmiddelen enz.
  • De rechten kunnen in de volgende jaren worden verlengd op basis van het aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen in het referentiejaar (het huidige jaar -2). In dit kader wordt eveneens rekening gehouden met de werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zwangerschapsvergoedingen, opzegvergoedingen en uitkeringen van het Fonds Sluiting Ondernemingen enz.

 

Werkloos en arbeidsongeschikt?

Bij ziekte kunnen werkloosheidsuitkeringen niet meer toegekend worden, want de werkloze is immers niet meer beschikbaar op de arbeidsmarkt. In dit geval zal het ziekenfonds een uitkering betalen. Om daar recht op te hebben moet je de adviserend geneesheer van het ziekenfonds op de hoogte brengen. Hiervoor moet je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (vertrouwelijk) laten invullen door uw behandelend geneesheer en dit binnen de 48 uur na het begin van de arbeidsongeschiktheid opsturen.

 

Wat moet je doen als je een nieuwe baan vindt?

 

Je ontving werkloosheidsuitkeringen

Je hoeft niets speciaals te doen.

 

 Je ontving geen werkloosheidsuitkeringen 

Je moet contact opnemen met het ziekenfonds om je situatie te bekijken en om je in te schrijven als gerechtigde.

 

Je hebt een job gevonden bij een buitenlandse onderneming in België of in het buitenland 

Je kunt het best contact opnemen met onze diensten. De kans is dan immers groot dat je niet meer onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid. Wij kunnen je dan informeren over je nieuwe rechten en plichten.