Ontvang je je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid niet?

Printvriendelijke versiePDF-versie

Je ontvangt geen uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid indien:

  • Je zonder geldige reden afwezig bent op de consultatie bij de adviserend geneesheer.

  • Je het werk deeltijds hervat zonder het akkoord van de adviserend geneesheer.

  • Je in het buitenland verblijft zonder het akkoord van de adviserend geneesheer.