Onze waarden

Printvriendelijke versiePDF-versie

De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant staat voor solidariteit, engagement, nabijheid, respect, innovatie, dienstgerichtheid, kwaliteit en progressiviteit.

FSMB = Solidair

 

- Solidariteit is de kern van onze waarden!
- We streven samen naar ons gemeenschappelijk doel.
- We bundelen onze krachten en verdelen onze middelen.
- Solidariteit is niet te koop!

Iedereen telt mee voor FSMB: iedereen heeft recht op gelijke kansen in onze samenleving, en iedereen moet mee!

 

 

FSMB = Maatschappelijk en sociaal geëngageerd

 

- We voelen de noden van de samenleving goed aan.
- We zijn de spreekbuis van de bevolking.
- We geven een impuls voor collectieve, maatschappelijke acties. 
- We zetten ons in voor de maatschappij, elke dag opnieuw.

Ons doel: zorgen voor een betere samenleving en een beter leven voor iedereen!

 

 

FSMB = NABij

 

- Elk lid moet bij ons terechtkunnen met vragen of voor advies.
- Elk lid moet kunnen rekenen op een proactieve ondersteuning en begeleiding.
- Mensen die bij ons ziekenfonds aankloppen, moeten met een oplossing naar buiten gaan. 
- Onze vele kantoren staan daar waar de leden ons nodig hebben.

FSMB wil bij iedereen in de buurt zijn en komt ook naar jou toe!

 

 

FSMB = Respectvol voor het individu

 

- Iedereen heeft recht op respect.
- Respect is een levenshouding die je uitstraalt bij alles wat je doet en zegt.
- Voor FSMB betekent respect: ons inleven in de situatie, aandachtig en onbevooroordeeld luisteren en begeleiden met een open geest. 
- Iedereen heeft recht op zijn verschillen en zijn eigenheid.

 FSMB wil respect voor ieders recht op een gelijke behandeling! En dat verdedigen wij wereldwijd.

 

 

FSMB = Innovatief

 

- Innovatie is vernieuwing.
- Een dynamische organisatie zoals FSMB moet durven veranderen en vooruitdenken.
- Niet veranderen om te veranderen, maar om tegemoet te komen aan de noden die met onze waarden overeenstemmen.
- We investeren in vernieuwende technologieën en in nieuwe samenwerkingsmodellen.

FSMB neemt het voortouw voor een steeds betere dienstverlening door gepaste oplossingen voor te stellen voor de vele evoluties in onze samenleving.

 

FSMB = Dienstgericht

 

- Dienen is begeleiden, helpen zoeken naar een gepast antwoord op de noden en behoeften van onze leden, de zorgverstrekkers en onze partners.
- Voor FSMB begint een degelijke dienstverlening bij het onthaal!
- Door dicht bij de mensen te staan, leggen we een vlot contact en luisteren we echt naar hun verhaal.
- Zo kunnen we hun vragen en noden begrijpen en doelgericht behandelen om hen verder te helpen met een proactief antwoord.

Het is de taak van FSMB om vooruit te denken.

 

 

FSMB = Kwalitatief

 

- We bieden kwaliteit door efficiënt te communiceren, door onze medewerkers op te leiden en permanent bij te scholen.
- We vragen ons telkens opnieuw af of we goed bezig zijn en waken over professionalisme in al onze afdelingen.
- We nemen nieuwe technologieën en nieuwe regelgevingen vlot op in onze werking.
- We ontwikkelen standaardwerkmodellen, zowel voor de technische als voor de relationele aspecten van ons beroep.

FSMB straalt ernst en vakmanschap uit, altijd en overal!

 

 

FSMB = Progressief

 

- Seksualiteit is onlosmakelijk verbonden met het leven en gezondheid. We gaan dit onderwerp niet uit de weg en praten erover met onze leden.

- We willen een stralend en verantwoordelijk liefdesleven promoten.
- We bieden terugbetalingen voor anticonceptie
- We maken jongeren en jong-van-geesten op een ludieke manier bewust van het belang van veilige seks: www.love4you.be.

FSMB biedt gezondheidszorg zonder te moraliseren.